Adresverandering

Bij aankomst in de gemeente Affligem moet je je binnen de acht werkdagen na de verhuis melden bij de bevolkingsdienst. Het is de referentiepersoon (het vroegere gezinshoofd) of een meerderjarig lid van het gezin die de aangifte doet. De niet-ontvoogde minderjarige dient vergezeld te zijn door een persoon die het gezag over hem uitoefent. Eventueel dient er een attest van toewijzing door de jeugdrechter te worden voorgelegd.

Meebrengen: identiteitskaart en PIN-code van elk lid van het gezin, het identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar en (eventueel) het trouwboekje. Indien de betrokkenen een motorvoertuig bezitten, moeten zij binnen de 15 dagen het inschrijvingsbewijs voorleggen voor de adresverandering.

Je kunt ook jouw adresverandering online aanvragen.

 

Huisnummers

Wanneer je een nieuwe woning bouwt wordt een huisnummer toegekend door de bevolkingsdienst. In de nabije toekomst wordt dit unieke huisnummer ingevoerd in de database van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB). Meer info via http://www.agiv.be.