VERZOEK OM AANSLUITING OP DE OPENBARE RIOLERING

 

De belasting bedraagt € 900,00 per woning of appartementsgebouw. Dit bedrag wordt verhoogd met € 500,00 per woongelegenheid in een appartementsgebouw, te rekenen vanaf de tweede woongelegenheid. Het bedrag van € 500,00 wordt eveneens gevorderd wanneer het aantal volwaardige woongelegenheden van een bestaande woning of appartementsgebouw verhoogd wordt, ook als dit niet gepaard gaat met een nieuwe rioolaansluiting.
Bij aansluiting van een nieuwe kangoeroewoning bedraagt het tarief € 900,00. Het verbouwen van een woning tot kangoeroewoning wordt, als sociale maatregel, vrijgesteld van de belasting op aansluiting op het openbaar rioolnet.
Bij aansluiting op het openbaar rioolnet in een KMO-zone zal als belasting de effectieve kostprijs van de aansluiting, met een minimum van € 900,00, doorgerekend worden aan de KMO.
Verstoppingen kunnen aan de dienst openbare werken gemeld worden.

 

Belastingreglement

 

AANVRAAGFORMULIER

 

Naam en voornaam*
Correspondentieadres*
Telefoonnummer
E-mailadres*

 

 

Straat waarin de woning gelegen is *
Huisnummer*

 

 

Datum stedenbouwkundige vergunning*

 

 

Nummer stedenbouwkundige vergunning*

 

 

Aantal woongelegenheden in een nieuw gebouw

 

 

Aantal woongelegenheden in een bestaand gebouw