Vergunningen, attesten en meldingen

Melding van handelingen in of aan gebouwen

Het uitvoeren van werken aan de openbare weg dient bij de politie gemeld te worden.

Lees  meer

Stedenbouwkundige
attesten

Een stedenbouwkundig attest is een princiepbeslissing aangaande een concreet project.

Lees  meer

Stedenbouwkundige vergunningen

Wat is een stedenbouwkundige vergunning? Welke zijn de procedures?

Lees  meer

Verkavelingsvergunningen

Voor het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens één van die loten te kunnen verkopen als bouwgrond is een verkavelingsvergunning nodig.

Lees  meer