Stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest is een princiepbeslissing aangaande een concreet project. Het is een voorafgaandelijk advies inzake de slaagkansen van een gepland project.
Hier vind je meer informatie over stedenbouwkundige attesten.

 

Kosten

Op de aflevering van een stedenbouwkundig attest wordt een belasting van 10 euro geheven.

 

Aanvraag om een stedenbouwkundig attest.