Openbare onderzoeken


Sommige omgevingsaanvragen zijn onderworpen aan een openbaar onderzoek. De Dienst Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Wonen samen met de aanvrager, organiseert een openbaar onderzoek indien dit nodig is volgens Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Gedurende de periode van een openbaar onderzoek kan u de aanvraag inkijken via het Omgevingsloket.
En op de dienst ruimtelijke ordening, leefmilieu en wonen.

Bezwaren of opmerkingen kan u indienen bij het college van burgemeester en schepenen
o    online via het omgevingsloket
o    per aangetekende brief t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Bellestraat 99 te 1790 Affligem;
o    afgeven aan het onthaal van de gemeente of de dienst ruimtelijke ordening, leefmilieu en wonen

Het gemeentebestuur van Affligem brengt volgende openbare onderzoeken ter kennis.

INFO
Alle aanvragen kunnen ingekeken worden via het omgevingsloket of de dienst Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu & Wonen

Bezwaren of opmerkingen kan je indienen via:
Het omgevingsloket
Of schriftelijk naar het College van burgemeester en schepenen, Bellestraat 99 te 1790 Affligem
 


BEKENDMAKING OPENBARE ONDERZOEKEN


Referentie omgevingsloket: OMV_2018025078
Referentie gemeente: 2018/005-Wijz
Het bestuur van Affligem deelt mee dat door landmeter Philippe Beckwée, Blakmeers 38 te 1790 Affligem, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres – ligging: Okaaistraat – 1790 Affligem, en met als kadastrale ligging: afdeling 23085, sectie A, perceel 816/e – 816/f – 852/k. Het betreft een aanvraag tot bijstelling van een bestaande verkaveling.
Het openbaar onderzoek loopt van 07 mei 2018 tot en met 06 juni 2018.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018043507
Referentie gemeente: 2018/006-Wijz
Het bestuur van Affligem deelt mee dat door landmeter Philippe Beckwée, Blakmeers 38 te 1790 Affligem, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres – ligging: Bellestraat 8 – Buikouterbaan 3 te 1790 Affligem, en met als kadastrale ligging: afdeling 23030, sectie D, perceel 267/k – 267/m – 267/n – 267/p. Het betreft een aanvraag tot bijstelling van een bestaande verkaveling.
Het openbaar onderzoek loopt van 07 mei 2018 tot en met 06 juni 2018.