Stedenbouwkundige vergunning -

meldingsplicht


De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening vergunningsplichtig zijn. De Vlaamse regering heeft een aantal van deze ingrepen bij besluit vrijgesteld van vergunningsplicht. Voor een aantal ingrepen heeft zij tevens de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.
Hier kan je nagaan of je geplande werken al dan niet vrijgesteld zijn van vergunning, vergunningsplichtig of meldingsplichtig zijn.


Architect nodig?

Als een vergunning niet nodig is, is de medewerking van een architect ook niet nodig. De werken kunnen meteen beginnen.
Voor werken waarvoor wel een stedenbouwkundige vergunning nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.
Een besluit van de Vlaamse regering stelt een aantal ingrepen vrij van de medewerking van een architect.
Achter deze link vind je de werken waarvoor geen architect nodig is.

 

Procedure

Een stedenbouwkundige vergunning dien je aan te vragen bij de dienst Ruimtelijke Ordening.
Procedure om een vergunning aan te vragen.


Formulieren

Je kan alle aanvraagformulieren downloaden op de website van de Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening.


Kosten

  • zonder medewerking van een architect: (eenvoudige dossiersamenstelling): € 75,00
  • technische- en terreinaanlegwerken: € 75,00
  • met medewerking van een architect (uitgebreide dossiersamenstelling): € 100,00
  • met openbaar onderzoek: € 250,00