Openbare onderzoeken


Sommige omgevingsaanvragen zijn onderworpen aan een openbaar onderzoek. De Dienst Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Wonen samen met de aanvrager, organiseert een openbaar onderzoek indien dit nodig is volgens Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Gedurende de periode van een openbaar onderzoek kan u de aanvraag inkijken via het Omgevingsloket.
En op de dienst ruimtelijke ordening, leefmilieu en wonen.

Bezwaren of opmerkingen kan u indienen bij het college van burgemeester en schepenen
o    online via het omgevingsloket
o    per aangetekende brief t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Bellestraat 99 te 1790 Affligem;
o    afgeven aan het onthaal van de gemeente of de dienst ruimtelijke ordening, leefmilieu en wonen

Het gemeentebestuur van Affligem brengt volgende openbare onderzoeken ter kennis.

INFO
Alle aanvragen kunnen ingekeken worden via het omgevingsloket of de dienst Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu & Wonen

Bezwaren of opmerkingen kan je indienen via:
Het omgevingsloket
Of schriftelijk naar het College van burgemeester en schepenen, Bellestraat 99 te 1790 Affligem
 


BEKENDMAKING OPENBARE ONDERZOEKEN

 

voorlopig geen openbare onderzoeken.