Verkavelingsvergunningen

Voor het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens één van die loten te kunnen verkopen als bouwgrond is een verkavelingsvergunning nodig.


Procedure

De procedure voor de aanvraag van een nieuwe verkaveling

 

Verkavelingswijziging

Procedure voor de wijziging van een reeds vergunde verkaveling


Kosten

  • zonder wegenis: forfaitair bedrag van € 100,00 vermeerderd met € 75,00 per lot
  • met wegenis: forfaitair bedrag van € 300,00 vermeerderd met € 75,00 per lot

 

Vervalregeling van verkavelingen