AANVRAAG UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER

 

Er zijn drie modellen van uittreksel uit het strafregister:

  • Model 595 van het Strafwetboek: algemeen model;
  • Model 596.1 van het Strafwetboek: gereglementeerde activiteit;
  • Model 596.2 van het Strafwetboek: activiteit met minderjarigen.

Indien u een uittreksel uit het strafregister wenst volgens model 596.1 en model 596.2, dan dient u uw werkgever of de organisatie waarvoor u het nodig heeft, eerst te vragen om het typeformulier in te vullen. Van zodra dit typeformulier door de werkgever, dienst of organisatie werd ingevuld, kan u de aanvraag indienen met het e-loket. U kan het aanvraagformulier ook komen afhalen of afgeven op de bevolkingsdienst.
Het door uw werkgever of de organisatie in te vullen typeformulier kan u hier downloaden.
Het algemeen model 595, o. a. voor een sollicitatie, kan onmiddellijk afgeleverd worden, daarvoor hebt u geen formulier nodig.
Het uittreksel strafregister model 596.1 zal klaarliggen vanaf de tweede werkdag na de aanvraag, het ingevulde typeformulier moet u meebrengen. Indien u de aanvraag persoonlijk, met het ingevulde typeformulier aan het loket indient, kan het uittreksel in de meeste gevallen ook onmiddellijk afgeleverd worden.
U zal van onze bevolkingsdienst een mail ontvangen met de melding dat  het model 596.2 kan afgehaald worden, op vertoon van het ingevulde typeformulier.
 

 

AANVRAAGFORMULIER

De velden met een * zijn verplicht in te vullen.

 

Naam*
Voornaam*
Rijksregisternummer*
E-mailadres*
Straat*
Huisnummer*
Postnummer en gemeente*
Telefoonnummer
Welk model heeft u nodig?*
Artikel en benaming van de gereglementeerde activiteit (alleen voor model 596.1) (zie typeformulier)
Ik heb het attest nodig*
om de volgende reden (bv. sollicitatie, werkgever,...)*