Uittreksel uit het strafregister

 

Een uittreksel uit het strafregister kan aangevraagd worden op de bevolkingsdienst. Afhankelijk van de soort activiteit waarvoor het getuigschrift wordt aangevraagd, wordt een model 1, een model 1 gereglementeerd of een model 2 afgeleverd.

 

  • Model 1: voor het gewone gebruik
    De afleveringstermijn is 3 werkdagen.

 

  • Model 1 gereglementeerd: voor een activiteit waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn (o.a. wegtransport, sportschutter, jacht, leurhandel, uitbating van een drankgelegenheid, reisagentschap, boekhouder, bank- of verzekeringskantoor, private veiligheidsdienst, hoteleigenaar, bedrijfsrevisor)
    De afleveringstermijn is 3 werkdagen.

 

  • Model 2: voor een activiteit met minderjarigen (o.a. leerkrachten, onthaalouders, begeleiding of animatie, opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding) 
    De afleveringstermijn is 2 weken..

 

Het getuigschrift moet persoonlijk aangevraagd en afgehaald worden op vertoon van de identiteitskaart. Er kan ook een volmacht gegeven worden om het uittreksel af te halen en het document kan online aangevraagd worden.

Indien online aangevraagd, kan je jouw attest afhalen op de bevolkingsdienst na verloop van de hogervermelde afleveringstermijnen.