Elektronische identiteitskaart

 

De elektronische identiteitskaart heeft het formaat van een bankkaart waarop een elektronische handtekening is voorzien. Sinds kort bestaat ook de elektronische identiteitskaart voor kinderen, de "Kids-ID". De kaarthouder is vrij om te beslissen of hij het handtekeningscertificaat op zijn nieuwe identiteitskaart activeert of niet. Wie kiest voor het gebruik van de elektronische handtekening beschikt over een PIN-code. De elektronische handtekening heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening. Een adresverandering wordt elektronisch aangepast, zodat er geen nieuwe identiteitskaart dient aangevraagd te worden. De afgiftetermijn bedraagt 3 tot 4 weken.

 

Aanvraag adreswijziging


Verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal van jouw identiteitskaart moet je dit onmiddellijk melden bij de politie die een "attest van verlies" aflevert. Er is 1 pasfoto vereist. Wanneer je naar het buitenland reist, moet je een voorlopige identiteitskaart aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, waarvoor een tweede foto vereist is. Bij de aflevering van jouw definitieve identiteitskaart, is er nog een foto vereist.

 

Kosten

€ 18,20 per elektronische identiteitskaart
€ 6,10 voor een Kids-ID

 

Verdere informatie op http://www.ibz.rrn.fgov.be