Kids-ID

 

Sedert 1 september 2009 is de gemeente Affligem begonnen met de Kids-ID, een identiteitskaart voor -12 jarigen en tevens een reisdocument. De kaart bevat alle identiteitsgegevens, een foto van het kind en een nummer dat gebeld kan worden indien het kind in nood is.

 

Kinderen jonger dan 12 jaar, die naar het buitenland reizen, moeten in het bezit zijn van een Kids-ID. Met deze kaart kunnen kinde­ren reizen in de meeste Europese landen en in sommige landen buiten de Europese Unie. Ze moeten wel vergezeld zijn van een ouder met een gel­dige identiteitskaart. Indien de kinderen op reis gaan met iemand anders dan hun ouders is het aangewezen om een reistoelating mee te geven. Hierop staan de gegevens van de ouder die toelating geeft, de reisbestem­ming en de duur van de reis.

 

De Kids-ID kun je bekomen op het gemeentehuis. Bij de aanvraag moet het kind vergezeld zijn van één van zijn ouders. Je brengt een recente pasfoto met witte achtergrond mee. De kostprijs is 6,10 euro. De kaart is drie jaar geldig of tot het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt. De afleveringsprocedure is dezelfde als voor een elektronische identiteitskaart.

Per post krijg je een brief met hierin drie codes. Een code om de kaart te activeren (puk), een code die toelaat om de kaart te gebruiken voor bepaalde elektronische toepassingen en diensten (pincode), enkel voor kinderen vanaf 6 jaar, en een 'contact ouders'-code. Deze laatste code dient om via de website http://www.halloouders.be een lijst van telefoonnummers door te geven.

 

Via deze website kun je tot zeven telefoonnummers invoeren waarmee con­tact moet worden opgenomen als zich een probleem voordoet met jouw kind. Is jouw kind in gevaar, dan kan de persoon die bij het kind is, onmiddellijk bel­len naar het nummer van Hallo Ouders. Dit nummer staat vermeld op de achterzijde van de Kids-ID: 'In geval van nood'. De zevennummers worden opgebeld tot iemand antwoord. Wanneer niemand antwoordt wordt de op­roep doorgegeven aan het noodnummer van Child Focus. Bij verlies of diefstal van de kaart bel je DOCSTOP op het nummer 00800 2123 2123. De kaart wordt dan geblokkeerd. Je kunt tevens aangifte doen bij de politie. Vind je de kaart terug binnen de zeven kalenderdagen moet je dit melden aan de politie. Na die zeven dagen is de kaart volledig geblokkeerd en zal er een nieuwe kaart aangevraagd moeten worden.

 

Prijzen en leveringstermijnen

 

Aanvraagprocedure

Leveringstermijn Prijs in €
Normale procedure

3 weken (gemiddeld)

6,10
Spoedprocedure 3 dagen 119,80
Extreme spoedprocedure 2 dagen 184,20

 

In uitzonderlijke gevallen* kan je een voorlopig identiteitsbewijs voor kinderen aanvragen dat dezelfde dag nog kan worden afgehaald in Kessel-Lo/Leuven bij de Regionale delegatie van het Rijksregister. Dit document is slechts 2 maanden geldig en slechts te gebruiken in een aantal landen.
 

Als uitzonderlijke situatie wordt beschouwd:
uitzonderlijke omstandigheden waardoor u duidelijk niet op voorhand kon weten dat u dringend met uw kind(eren) naar het buitenland moet reizen. Bijvoorbeeld:

  • een overlijden, een spoedoperatie, of een ander geval van overmacht dat een dringende en onvoorziene verplaatsing vergt naar het buitenland;
  • wanneer minstens vijftien dagen voordien een Kids-ID werd aangevraagd, maar de gemeente de kaart niet tijdig heeft ontvangen;
  • als uw kind al een Kids-ID heeft maar dit document in de vijftien dagen voor uw vertrek naar het buitenland gestolen werd, verloren ging of onherroepelijk werd beschadigd.

Vraag meer info bij uw gemeente of consulteer de website http://www.ibz.rrn.fgov.be