Naamsverandering

affligem Naamsverandering

 

Onder bepaalde voorwaarden kan de voornaam of familienaam gewijzigd worden. Daartoe stuur je een brief naar Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst naamsveranderingen, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. (www.just.fgov.be). Je vermeldt uitdrukkelijk dat je de registratierech­ten zult betalen en voegt er een uittreksel uit de geboorteakte aan toe, even­als een nationaliteitsbewijs.

De toestemming voor verandering wordt verleend met een koninklijk of mi­nisterieel besluit. Je laat dit besluit registreren en zo snel mogelijk over­schrijven in de registers van de burgerlijke stand.