identiteitsbewijzen, rijbewijzen en afschriften

affligem afschriften, uittreksels en getuigschriften

Afschriften, uittreksels en getuigschriften

Als kinderen naar het buitenland willen reizen, moeten ze ouderlijke toestemming hebben. Maar soms is het ook nodig een uittreksel uit het strafregister, een wettiging van handtekening, een akte van burgerlijke stand  of een samenstelling van het gezin te bekomen.

Lees meer

 

Identiteit

Het verschil tussen de elektronische identiteitskaart, paspoort of een identiteitsstuk wordt hier duidelijk. Het aanvragen van een kids-ID of voorlopige identiteitskaart verloopt volgens eenvoudige procedures.

Lees meer

 

Naamsverandering

Onder bepaalde voorwaarden kan de voornaam of familienaam gewijzigd worden.

Lees meer

 

Nationaliteit

De burgerlijke stand kan inlichtingen verstrekken over de toekenning, het verkrijgen, het verlies, het herkrijgen en over de vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit.

Lees meer

Rijbewijzen

De dienst bevolking vaardigt de (voorlopige) rijbewijzen uit. Voor jongeren die nog leren rijden biedt de gemeente een samenwerking aan met de rijschool. Als de hernieuwing van een rijbewijs moet gebeuren om medische redenen kan dit gratis.


Lees meer

 

Rijksregister

Iedereen heeft het recht op toegang en verbetering van zijn persoonlijke gegevens. Iedere burger kan informatie krijgen over zijn eigen dossier.


Lees meer

 

Verkiezingen (volmachten e.d.)

De dienst bevolking verstrekt inlichtingen voor kiezers, stelt de kiezerslijsten op en organiseert de verkiezingen. Wie niet op de kiezerslijsten voorkomt, kan bezwaar indienen.


Lees meer