RIJBEWIJZEN

Eerste aanvraag
Hernieuwing rijbewijs om medische redenen
Internationaal rijbewijs

 

De dienst bevolking vaardigt de (voorlopige) rijbewijzen uit. Voor jongeren die nog leren rijden biedt de gemeente een samenwerking aan met de rijschool.

Als de hernieuwing van een rijbewijs moet gebeuren om medische redenen kan dit gratis.

 

Eerste aanvraag

Jouw rijbewijs kan je bekomen op de dienst bevolking. Voor een eerste rijbewijs bied je je persoonlijk aan met een aanvraagformulier van het examencentrum, één recente pasfoto en 25 euro. Voor de vervanging van een rijbewijs (diefstal of verlies), moet je in het bezit zijn van het aangifteformulier van de politie. 

Voor iedere vervanging van een rijbewijs liggen aanvraagformulieren ter beschikking op de dienst bevolking.

Voor een voorlopig rijbewijs is er één pasfoto vereist.

Dit rijbewijs kost 25 euro.

Meer info op http://www.mobilit.belgium.be/.

Als je je voorlopig rijbewijs in bezit hebt, kan je op de jeugddienst voor € 5 een pasje halen om manoeuvres te oefenen bij rijschool Gino.

 

Hernieuwing rijbewijs om medische reden

Mensen met een bepaald ziektebeeld dienen hun rijbewijs te laten aanpassen tot een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur (3 tot 5 jaar).

Aan het einde van elke geldigheidsperiode moet een verlenging aangevraagd worden.

De administratieve procedure verloopt via het gemeentehuis.

Deze administratieve kosten zijn van overheidswege bepaald, en bedragen 7,25 euro voor de overheid en 3,75 euro voor de gemeente.

Een belangrijk argument is dat het fundamenteel oneerlijk is dat mensen belast worden op het feit dat ze ziek zijn. De volledige kost van de hernieuwing wordt gedragen door de gemeente,

vanuit de pot voor Gezondheid en Preventie van het Lokaal Sociaal Beleid. Affligem volgt hiermee het voorbeeld van een aantal andere steden en gemeenten.

 

Internationaal rijbewijs

van zodra je naar een land buiten de EU-lidstaten reist, is het aangewezen om een internationaal rijbewijs mee te nemen.

Het internationaal rijbewijs verwijst naar jouw huidig Belgisch/Europees

rijbewijs.

Je moet dus altijd beide rijbewijzen bij de hand hebben.

Het internationaal rijbewijs is niet geldig in België.

 

Voorwaarden

Om een internationaal rijbewijs te bekomen, moet je houder zijn van een Belgisch/Europees rijbewijs.

Voor de EU-landen volstaat het gewone Belgisch/Europees rijbewijs en hoef je geen internationaal rijbewijs aan te vragen.

 

De geldigheidsduur van een internationaal rijbewijs is beperkt tot drie jaar.

 

Aanvragen

wie?

Je vraagt een internationaal rijbewijs persoonlijk aan.

 

Hoe?

Je meldt je persoonlijk aan bij de balie van de dienst rijbewijzen.

 

wat meebrengen?

- jouw identiteitskaart

- jouw Belgisch/Europees rijbewijs

- 1 recente pasfoto

 

Kosten

Een internationaal rijbewijs kost € 21,00.