Verkiezingen

affligem Verkiezingen

 

De dienst bevolking verstrekt inlichtingen voor kiezers, stelt de kiezerslijsten op en organiseert de verkiezingen. Wie niet op de kiezerslijsten voorkomt, kan bezwaar indienen. Deze lijsten liggen ter inzage en elke bewoner kan  bij de dienst bevolking nagaan of hij of iemand anders opgenomen is. Info: www.ibz.rrn.fgov.be, www.vlaanderenkiest.be of via e-mail op bevolking@affligem.be.