Waarheen met uw afval?

 
soorten verpakkingen om afval aan te bieden

 

Op 1 januari 2014 werd Affligem lid van ILvA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu voor het Land van Aalst.

Dit is de intercommunale die reeds in 14 steden en gemeenten het huishoudelijk afval succesvol inzamelt.


Affligem wil van afvalbeheer een prioriteit maken. Affligem heeft, zoals we ook via de pers konden vernemen, veruit de hoogste afvalproductie van Vlaanderen. De factuur voor het inzamelen van aldit afval ligt zeer hoog. Na aftrek van de afvalgerelateerde inkomsten uit de huisvuilbelasting en de verkoop van stickers en zakken, past de gemeente jaarlijks nog meer dan € 750.000 bij.

 

Daar kunnen we samen met ILvA iets aan doen. Bij ILvA geldt immers het principe "de vervuiler betaalt". Wie weinig afval heeft en goed sorteert, zal minder betalen dan wie veel afval produceert. Zo heeft u uw afvalfactuur voor een groot deel zelf in de hand. Dit principe maakt van ILvA één van de beste leerlingen van de klas in Vlaanderen.


We willen ILvA graag aan u voorstellen. Daarnaast wordt bij elke afvalfractie gedetailleerd besproken hoe die vanaf 1 januari 2014 moet worden aangeboden.
De toetreding van Affligem tot ILvA brengt een aantal veranderingen met zich mee voor het aanbieden van uw afval;

 

- Het restafval en PMD-afval zal in ILvA-zakken moeten aangeboden worden.  

- Uw glas zal 4-wekelijks gratis aan huis worden opgehaald, u hoeft niet meer te zeulen met uw flessen.


 

Voor uw groenten-, fruit- en tuinafval zal u kunnen kiezen uit 2 types GFT-containers of een compostvat. Uw GFT-container of compostvat is gratis en zal bij u thuis worden geleverd.

Het klein en gevaarlijk afval (KGA) zal niet meer 3-maandelijks opgehaald worden, maar zal u in het containerpark kwijt kunnen.

Er is een overgangsperiode voorzien per afvalsoort, zodat u een eventueel overschot aan stickers, GFT- of PMD-zakken kan vermijden.