Glas

glas1

Inzameling aan huis

ILvA komt het glas om de 4 weken halen.


Hoe uw glas aanbieden?

Het glas moet uitgespoeld en vrij zijn van doppen of afsluitdeksels! Die horen thuis in de PMD-zak.
Het glas moet in een stevige krat of emmer worden aangeboden.
Het maximale gewicht bedraagt 15 kilogram per bak.
Glas in kartonnen dozen of in zakken wordt niet meegenomen.


Prijs

De inzameling van glas is gratis.