soorten afval

 

Even  samengevat...

 

Fractie Inzameling Verplicht in
Restafval tweewekelijks ILvA-zak
Glas vierwekelijks stevige krat
PMD vierwekelijks blauwe ILvA-zak
GFT

tweewekelijks/

wekelijks*

GFT-container
Papier/karton vierwekelijks doos of samengebonden

Grof huisvuil/

snoeihout

vierwekelijks op afroep
KGA naar het containerpark

deponeren in

KGA-bakkenaanwezig

op het containerpark

 

* van half oktober tot half april: tweewekelijks; van half april tot half oktober: wekelijks.