Muskusratten

muskusratten

 

Ingevolge het koninklijk besluit van 22 mei 1970 is iedereen verplicht de muskusratten te verdelgen op de gronden die hij in gebruik heeft.