Huwelijk

Om in Affligem te trouwen, moet één van beide partners ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de stad. Niemand mag huwen voor de leeftijd van 18 jaar. Ontheffing van de leeftijdsvereiste is wel mogelijk.

 

Aangifte

Jullie komen samen naar het gemeentehuis om de datum van het wettelijk huwelijk te bepalen en de akte van aangifte te tekenen en de kosten voor het huwelijk te betalen. Een huwelijk aangeven doe je met een aangifteformulier.
De akte van aangifte kan ten vroegste 6 maanden en ten laatste 15 dagen voor het huwelijk opgemaakt worden. De datum en het uur van het huwelijk kunnen reeds vroeger vastgelegd worden. De voor te leggen akten ondermeer geboorteakte- en andere akten burgerlijke stand moeten door onze dienst worden aangevraagd. Het huwelijk wordt voltrokken in de raadzaal van het gemeentelijk centrum “Bellekouter”.
In het geval er een huwelijkscontract is, moet je een attest vragen aan de notaris vooraf bezorgen. Inlichtingen over huwelijkscontracten kun je gratis bekomen bij iedere notaris.

 

Kosten

  • € 25 (trouwboekje inbegrepen) voor degenen die trouwen tijdens de openingsuren;
  • € 125 (trouwboekje inbegrepen) voor degenen die trouwen buiten de vastgestelde bureeluren, behalve op zaterdag;
  • € 260 (trouwboekje inbegrepen) voor degenen die trouwen op zaterdag, een brugdag of een dienstvrijstellingsdag;
  • € 30 voor een duplicaat van het trouwboekje, wegens verlies, diefstal of beschadiging

 

Nuttige informatie

Getuigen: moeten minstens 18 jaar oud zijn en volgende gegevens meedelen: naam en voornamen, geboortedatum, woonplaats, eventuele verwantschap. Het aantal getuigen kiest u zelf: van geen tot vier.
Na het huwelijk moeten woonstveranderingen geregeld worden via de dienst bevolking van de nieuwe woonplaats.
Een briefje voor de werkgever om de reden van het werkverlet aan te tonen, kan bekomen worden op onze dienst. Voor de naaste familieleden geeft men de naam en voornaam en de graad van verwantschap. Het overhandigen van de ringen kan tijdens de huwelijksplechtigheid op het gemeentehuis gebeuren.