Verklaring wettelijk samenwonen

 

Voor de verklaring van wettelijke samenwoonst, bieden de beide partners zich samen persoonlijk aan op de bevolkingsdienst. De partners hebben dan de verplichting om bij te dragen in de lasten van de samenwoonst naargelang hun mogelijkheden. Zij genieten tevens van een zekere wettelijke bescherming van de gezamenlijke woonst, de gezinslasten en de eigendom van goederen. Als er bij de notaris een samenlevingscontract werd opgesteld, kan u dit in de verklaring vermelden. De verklaring van wettelijke samenwoonst wordt genoteerd in de bevolkingsregisters en eindigt door een huwelijk, bij opzegging door beide partners samen of bij eenzijdige opzegging door één der partners.