erfrechtverklaring

In de erfrechtverklaring zijn de erfgenamen opgenomen voor zover die af te leiden zijn uit de bevolkingsregisters. Deze verklaring kan gebruikt worden voor bedragen tot € 743,68. Altijd trouwboekje meebrengen. Voor hogere bedragen moet je je wenden tot een notaris.
Deblokkering van rekeningen is nieuw. Hiervoor moet je je wenden tot het registratiekantoor van je woonplaats. Voor Affligem is dit: Registratiekantoor van Asse I, Mollestraat 59 - bus 4, 1730 Asse, T: 02/577 86 50, fax: 02/579 77 71, 

kant.reg.asse1@minfin.fed.be