orgaanschenking

Het gebrek aan organen is de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors met als gevolg: steeds langere wachtlijsten en helaas patiënten die overlijden.
Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie.
Organen kunnen weggenomen worden bij iedere overledene die in België woonde is op het moment van overlijden. Een uitdrukkelijke toestemming is niet meer nodig, “stilzwijgende toestemming” genoemd.
Hiertegen kun je verzet aantekenen. Het verzet wordt dan via het rijksregister doorgegeven aan een centrale dienst van het departement van Volksgezondheid.
Je kunt ook uitdrukkelijke toestemming geven. Dit wordt eveneens doorgegeven aan de centrale dienst voor Volksgezondheid. Bij uitdrukkelijke toestemming kan er door de familieleden geen verzet aangetekend worden. Deze beslissing kan op elk moment worden herzien.
Deze verklaring wordt geregistreerd bij de dienst bevolking op voorlegging van jouw identiteitskaart. Er wordt tevens een ontvangstbewijs afgegeven.