welzijn en gezondheid

Recht op maatschappelijke integratie (leefloon)

 

Regelgeving : wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Iedere meerderjarige persoon die niet voldoende bestaansmiddelen heeft en niet in staat is die te verwerven, kan het recht op maatschappelijke integratie openen.

Voor jongeren onder de 25 jaar, die beroep doen op een leefloon, sluit het OCMW een ‘geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie’ af.

Bij toekenning van het leefloon wordt er rekening gehouden met uw inkomen ( ook roerende en onroerende goederen) en met de inkomsten van de personen met wie u samenwoont. Als u over een inkomen beschikt, kan dit in mindering worden gebracht van het bedrag van het leefloon.

Wie een leefloon aanvraagt, moet bereid zijn te werken of wegens billijkheidsreden hiervan zijn vrijgesteld ( bijvoorbeeld wegens ziekte).

Het maximumbedrag van het leefloon is afhankelijk van uw gezinssituatie.

 

Tewerkstelling art. 60 § 7

Personen die gerechtigd zijn op leefloon of equivalent leefloon en woonachtig zijn in Affligem, kunnen door het OCMW tewerkgesteld worden gedurende de periode die nodig is om volledig uitkeringsgerechtigd werkloos te zijn. In de eerste plaats is het de bedoeling dat die persoon arbeidservaring opdoet in afwachting van een job op de reguliere arbeidsmarkt. De duur van de tewerkstelling is afhankelijk van uw leeftijd.

 

Voorschotten

Indien u in financiële moeilijkheden geraakt omdat u uw uitkering ( pensioen, werkloosheid, ziekte-uitkering, kinderbijslag…) niet tijdig ontvangt, kan het OCMW u een voorschot toestaan (al dan niet in de vorm van een leefloon). Deze voorschotten worden rechtstreeks teruggevorderd bij de uitbetalende dienst.

logo_sociaal_huis_contact

 

logo ocmw

 

OCMW - Sociaal Huis

 

 

Sociale Dienst

 

 

Bellestraat 101

1790 Affligem

T 053-64 00 70

F 053-68 53 30

 

Openingsuren

  9.00 -12.00 14.00 -16.00 tot 18.00
ma open    
di   open open
wo      
do open    
vr open