welzijn en gezondheid

Lokaal opvanginitiatief voor politieke vluchtelingen (LOI)

 

Een LOI (Lokaal Opvang Initiatief) staat in voor de opvang van kandidaat vluchtelingen en wordt gesubsidieerd door de federale overheid. Het OCMW werkt hierbij nauw samen met FEDASIL (Federaal Agentschap Voor De Opvang Van Asielzoekers).

Asielzoekers kunnen enkel aanspraak maken op een LOI indien zij door FEDASIL aan een specifiek OCMW worden toegewezen. Het recht op materiële hulpverlening wordt toegekend gedurende de gehele asielprocedure.

De maatschappelijk werker staat hierbij in voor de medische, maatschappelijke en psychosociale begeleiding van iedere bewoner. De integratie van de bewoner wordt hierbij prioritair gesteld.

OCMW Affligem heeft een opvangcapaciteit van 6 plaatsen voor alleenstaande mannen, verspreid over 2 woongelegenheden te Affligem.

Wanneer de asielprocedure wordt beëindigd aan de hand van een beslissing is de bewoner verplicht het LOI te verlaten.

Bij een positieve beslissing verkrijgt de asielzoeker het recht om in België te verblijven.  Bijgevolg moet de bewoner op zoek gaan naar een eigen woonst in een regio naar keuze.

Indien de beslissing negatief blijkt, moet de bewoner België verlaten. Het OCMW kan hierbij, in samenwerking met FEDASIL, ondersteuning bieden bij de vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.

 

logo_sociaal_huis_contact

 

logo ocmw

 

OCMW - Sociaal Huis

 

 

Sociale Dienst

 

 

Bellestraat 101

1790 Affligem

T 053-64 00 70

F 053-68 53 30

 

Openingsuren

  9.00 -12.00 14.00 -16.00 tot 18.00
ma open    
di   open open
wo      
do open    
vr open