welzijn en gezondheid                                     

logo_sociaal_huis

 

        logo ocmw            

 

Zorg

 

We leven in een maatschappij waarin alles perfect moet zijn. Maar soms is het nodig om te rekenen op anderen. Aan de linkerkant van deze pagina vindt u hulpmiddelen om weer zelf aan de slag te kunnen.

Hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming hulp aan bejaarden wordt toegekend aan personen met een handicap van 65 jaar of ouder, die een vermindering van de zelfredzaamheid hebben.

Lees meer

 

Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen biedt financiële hulp aan bejaarde personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Deze uitkering wordt door de Rijksdienst voor Pensioenen toegekend. Je moet minstens 65 jaar oud zijn om recht te hebben op deze inkomensgarantie

Lees meer

 

Mantelzorg

Mantelzorg is de extra zorg die iemand geeft aan een zorgbehoevende persoon uit zijn directe omgeving. 'Extra zorg' valt buiten de zorg die iedereen normaal verleent.

Lees meer

 

Mindermobielencentrale

Om boodschappen te doen, om familie te bezoeken, voor een afspraak bij de dokter, ……….

Lees meer

 

Parkeerkaart

Personen met een beperking kunnen een parkeerkaart aanvragen.

Lees meer
 

Personenalarm

Familie of vrienden kunnen niet 24 uur op 24 aanwezig zijn bij een alleenstaande. Maar wat te doen bij een ongelukkige val, misselijkheid of inbraak? Kortom, hoe kan een persoon in moeilijkheden om hulp vragen?

Lees meer

 

Praatcafé dementie

Een ‘Praatcafé dementie’ is een bijeenkomst voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Ook personen met dementie zijn van harte welkom.

Lees meer

 

Tegemoetkomingen

Een tegemoetkoming kan maar worden toegekend wanneer de betrokkene een aanvraag indient bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats vóór de leeftijd van 21 jaar (voor personen met een handicap) en vóór de leeftijd van 65 jaar (voor bejaarden).

Lees meer

 

Thuiszorgdiensten

De diensten voor gezinszorg kunnen je thuis bijstaan in het huishouden en in de persoonsverzorging.

Lees meer
 

Vakantietoelage voor langdurig zieke personen en personen met een beperking

Op 13 juni 2017 werd door de gemeenteraad de vakantietoelage voor langdurig zieke personen en personen met een beperking goedgekeurd.

Lees meer