Belastingen en retributies

 

Aangifteformulieren

Aangifteformulier belasting openbare danspartijen (PDF)
Aangifteformulier belasting reclamebladen (PDF)

Aangifteformulier gemeentebelasting op aanplakborden en overige vaststaande reclameconstructies op de openbare weg (PDF)

Online aangifteformulier bedrijfsbelasting

Online aangifteformulier inname openbare weg