lokaal overleg kinderopvang

en Opvoedingsondersteuning (lok/loo)

Er is een gemeentelijke adviesraad rond kinderopvang: het LOK (Lokaal overleg kinderop-vang). Deze adviesraad bestaat uit een afvaardiging van de schooldirecties, onthaalouders, jeugdraad, speelplein, Infano en verschillende diensten die iets te maken hebben met kin-deropvang in Affligem. Deze adviesraad pleegt overleg en geeft advies aangaande de op-vangmogelijkheden en aanverwanten in Affligem.

Voorzitter:
Josiane Gheysels
Bellekouter 56, 1790 Affligem
T: 053-66 28 21