Sportraad

De sportraad verenigt een 30 tal Affligemse sportverenigingen.  De sportraad heeft tot doel de sportbeoefening in Affligem te begeleiden en te bevorderen door advies te geven aan het gemeentebestuur.
De sportraad kan zelf initiatieven nemen of bestaande acties ondersteunen.

Voorzitter:
Rik Verhavert
De Mattein 92, 1790 Affligem

T: 0495-52 29 29

rik.verhavert@telenet.be
 

Samenstelling

 

De sportraad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur.

De algemene vergadering verenigt de afgevaardigden van alle aangesloten leden.

Daaruit wordt een dagelijks bestuur gekozen die de adviezen van de algemene vergadering voorbereidt.

 

Algemene vergadering:

 

Sportverenigingen: 

 • VC Affligem
 • KWB volleybal Hekelgem
 • KWB volleybal Essene
 • KWB Teralfene minivoetbal
 • Kerncompetitie Affligem
 • Juventus Floorball Club
 • Shinbukan Dojo vzw
 • Activo vzw
 • LRV Sint-Michiel Affligem
 • Affligemvissers
 • De Lustige Vissers
 • Zout en Zoet
 • De Daalvissers
 • WSC Dr. Tistaertvrienden vzw
 • WTC Sport en Vreugde
 • Petanqueclub Birmingham
 • Affligems Wielerteam
 • Verenigde Affligemse Wielerclubs
 • Puur Orange
 • Sporting Affligem
 • VC De Leeuwkens Teralfene
 • FC Eendracht Hekelgem
 • EMI Essene
 • Affligemse Recreatiesporters
 • Femma Essene Sportief
 • Sportinstituut Pelink
 • Okra Sportief 55
 • De Pajotten Hekelgem
 • V.W.O. De Belletrekkers
 • Wandelclub De Dauwstappers

 

Scholen:                          

 • BS Affligem (De Regenboog en ’t Lessenaartje)
 • VBS Sint-Jan Teralfene

 

Dagelijks bestuur sportraad:

Voorzitter:                         Rik Verhavert (FC Eendracht Hekelgem)

Ondervoorzitter:              Dirk Vertommen (WSC Dr. Tistaertvrienden)

Secretaris:                       Christoffel Maekelbergh (Juventus Floorball Club)

Penningmeester:           Jeroen Roelandt (De Lustige Vissers)

Bestuurslid:                     Christiane Van Droogenbroeck (Affligemse Recreatiesporters)

Bestuurslid:                     Kurt Berlo (EMI Essene)

Bestuurslid:                     Kristel Huygh (Kerncompetitie Affligem)

Bestuurslid:                     Gunter Vasseur (Verenigde Affligemse Wielerclubs)

Bestuurslid:                     Kristoff De Backer

 

 

Verslagen algemene vergaderingen