samenstelling seniorenraad

Om tegemoet te komen aan een algemene wens bij de senioren en rekening houdend met een maatschappelijke evolutie met betrekking tot de senioren als steeds groeiende groep in de samenleving, werd in 2007 een gemeentelijke seniorenraad opgericht als adviesraad.

De seniorenraad:

  • is een adviserend, coördinerend en stimulerend overlegorgaan dat als officieel erkende woordvoerder van alle senioren optreedt tegenover het gemeentebestuur en tegenover alle actoren (verenigingen, diensten, …) die actief zijn in de sector van het seniorenbeleid en seniorenwelzijn;
  • behandelt alle kwesties en problemen op plaatselijk vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alle senioren aanbelangen;
  • is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen aan de gemeente en advies te ver-strekken op verzoek van de gemeenteraad en/of de OCMW-raad;
  • bevordert de samenwerking in het seniorenwerk en de seniorenzorg;
  • kan initiatieven en activiteiten ontwikkelen die openstaan voor alle Affligemse senioren.


Organisatorisch bestaat de seniorenraad uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. In de seniorenraad zetelen afgevaardigden van de door de seniorenraad erkende Affligemse seniorenverenigingen, afgevaardigden van de bewonersraad van het woonzorg-centrum “Van Lierde”, één afgevaardigde werkgroep Lokaal Sociaal Beleid Senioren, van de gemeentelijke themawerkgroep “Senioren” binnen Lokaal Sociaal Beleid, geïnteresseerde individuele senioren, de schepen bevoegd voor seniorenbeleid, de voorzitter van het OCMW en een door de gemeente aangeduide en ter beschikking gestelde ambtenaar. Voor informa-tie over de seniorenraad, organisaties van de seniorenraad of opmerkingen aan het adres van de seniorenraad, kun je steeds terecht bij de bevoegde ambtenaar of bij de voorzitter van de seniorenraad.

Voorzitter:
Roger De Backer
Ternatsestraat 150, 1790 Affligem; T: 02-582 24 35
roger.debacker@outlook.com
 

De statuten van de seniorenraad vindt u hier.

Volgende seniorenverenigingen en/of plaatselijke afdeling met hun gemandateerde afgevaardigden evenals volgende  geïnteresseerde individuele senioren worden als lid van de Algemene Vergadering van deze adviesraad opgenomen:

 

Okra Essene
Roger De Backer, Ternatsestraat 150,1790 Affligem
Laurette Royemans, Boonhof 21, 1790 Affligem

 

Okra Hekelgem
Hélène De Braekeler, Molenberg 41, 1790 Affligem

An Van Langenhove, Petterstraat 10, 1790 Affligem

 

Okra Teralfene
Ludo Lievens, Driesstraat 68, 1790 Affligem
Jeannine Hermans, Mollenhoekstraat 7, 1790 Affligem

 

Liberale Bond van Gepensioneerden
Francine Herzeel-Janssens,Kouterweg 7, 1790 Affligem
Andrè Scheirlinckx, Pastorijweg 68, 1790 Affligem

 

Geïnteresseerde individuele burger
Guy Van Der Veken, Domentveldstraat 23, 1790 Affligem
Joseph Van Den Haute, Bellestraat 111, 1790 Affligem
Francine De Ridder, Ternatsestraat 150, 1790 Affligem
Hedwig Van Den Bergh, Brusselbaan 219, 1790 Affligem
Willy Hendrickx, Fosselstraat 33, 1790 Affligem

 

WZC “Van Lierde”
Classina Campanjen, Bellestraat 3, 1790 Affligem
Maria De Bruyn, Bellestraat 3, 1790 Affligem

Afgevaardigde Lokaal Sociaal Beleid – “Senioren”
Etienne Vaeyens, Begonialaan 48 te 1790 Affligem

 

Volgende seniorenverenigingen en/of plaatselijke afdeling, het WZC “Van Lierde”, de LSB “Senioren”-vertegenwoordiging met hun respectievelijke gemandateerde afgevaardigden worden als lid van het Dagelijks Bestuur van deze adviesraad rechtstreeks opgenomen (Helft 1):

 

Okra Essene
Roger De Backer, Ternatsestraat 150, 1790 Affligem

 

Okra Teralfene
Maurice De Bolle, Bredeweg 29, 1790 Affligem

 

Liberale Bond van Gepensioneerden
Francine Herzeel-Janssens, Broekstraat 56, 1790 Affligem

 

WZC “Van Lierde”
Classina Campanjen, Bellestraat 3, 1790 Affligem

 

Afgevaardigde Lokaal Sociaal Beleid – “Senioren”
Etienne Vaeyens, Begonialaan 48 te 1790 Affligem

 

 

Volgende seniorenverenigingen en/of plaatselijke afdeling met hun respectievelijke gemandateerde afgevaardigden evenals de geïnteresseerde individuele senioren worden als lid van het Dagelijks Bestuur van deze adviesraad verkozen (Helft 2):

 

Geïnteresseerde individuele senior
Francine De Ridder, Ternatsestraat 150,1790 Affligem
Joseph Van Den Haute, Bellestraat 111, 1790 Affligem

 

Okra Hekelgem
Hélène De Braekeler, Molenberg 41, 1790 Affligem

 

Okra Teralfene
Jeannine Hermans Mollenhoekstraat 7, 1790 Affligem

 

Geïnteresseerde individuele senior
Hedwig Van Den Bergh, Brusselbaan 219, 1790 Affligem


Waarnemende en niet-stemgerechtigde leden
Leo De Rijck, Blakmeers 78, 1790 Affligem, schepen bevoegd voor senioren;
Els Van Nieuwenhove, Hof Terelst 2, 1790 Affligem, ocmw-voorzitter;
Nancy D’Hoe, ter administratieve ondersteuning door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld van betrokken adviesraad.