Gemeentelijke raad voor

ontwikkelingssamenwerking (GROS)


In de GROS zetelen mensen uit eigen naam of vanuit een vereniging, zowel uit de plaatselijke afdelingen van nationale verenigingen (Rode Kruis, 11.11.11,…) als uit Affligemse vereni-gingen (Noroc). De meeste verenigingen zijn actief in heel wat landen en leggen elk hun ei-gen accenten. Maar één ding hebben ze gemeen: ze zetten zich in voor een betere wereld! Als individu of als lokale gemeenschap zijn we hoe dan ook betrokken bij de internationale handel en de scheefgegroeide verhoudingen tussen Noord en Zuid. Ook al is onze rol op het vlak van de wereldeconomie klein, toch kan Affligem zelf bescheiden maatregelen nemen die het Zuiden ten goede komen. De GROS wil ook in Affligem mensen laten kennismaken met hun medemensen uit het Zuiden. Ze wil de inwoners aansporen deze mensen te helpen in hun strijd om hun leven te verbeteren.

De taak van de GROS is drieledig:
forum voor overleg tussen de ngo’s en andere initiatieven inzake ontwikkelingssa-menwerking
informatie- en sensibilisatiekanaal om het draagvlak bij de bevolking te verbreden
adviesorgaan voor het gemeentebestuur

Voorzitter:
Myriam Vermeerbergen
Calloystraat 11, 1790 Affligem
T: 053-66 64 51,
mvermeer@mac.com

 

 

 

Onze korte geschiedenis

Op 4 april 2008 kwamen we voor het eerst samen. In de GROS zetelen mensen uit eigen naam of vanuit een vereniging, zowel uit de plaatselijke afdelingen van nationale verenigingen (Plan International, Rode Kruis, Oxfam Wereldwinkel, 11.11.11) als echte Affligemse verenigingen (Noroc). De meeste verenigingen zijn actief in heel wat landen en leggen elk hun eigen accenten. Maar één ding hebben ze gemeen: ze zetten zich in voor een betere wereld! Op 14 oktober 2008 werd de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) erkend. De statuten en de samenstelling van de raad werden goedgekeurd.

 

Wat wil de GROS?

Als individu of als lokale gemeenschap zijn we hoe dan ook betrokken bij de internationale handel en de scheefgegroeide verhoudingen tussen Noord en Zuid. Ook al is onze rol op het vlak van de wereldeconomie klein, toch kan Affligem zelf bescheiden maatregelen nemen, die het Zuiden ten goede komen. De gemeente is de overheid die het dichtst bij de bevolking staat. Daarom is net zij bijzonder goed geplaatst om een samenwerking aan te gaan met haar inwoners die zich engageren voor een eerlijkere Noord-Zuid-verhouding. De GROS wil dus ook in Affligem mensen laten kennismaken met hun medemensen uit het Zuiden. Ze wil de inwoners aansporen deze mensen te helpen in hun strijd om hun leven te verbeteren.

 

Wat doet de GROS?

Als adviesorgaan staat de GROS het gemeentebestuur bij wat ontwikkelings-samenwerking betreft. Ze brengt verschillende organisaties en individuen uit Affligem die hier werk van maken samen en ondersteunt hen. Daarom werkt de GROS aan een inventarisatie van al die groepen en mensen. De GROS hoopt de inwoners van Affligem warm te maken voor een grotere solidariteit met het Zuiden en zo ontwikkelingssamenwerking sterker op de politieke agenda te plaatsen. Daartoe worden bestaande initiatieven ondersteund en nieuwe acties opgezet.

 

Welke thema’s stelt de GROS voorop?

Op de voorbije vergaderingen besliste de GROS haar werking voorlopig op een viertal thema’s toe te spitsen:

  • Affligem als FairTradegemeente
  • Informatie over en bewustmaking rond de problematiek in het Zuiden
  • Mondiale vorming voor kinderen en jongeren
  • projectondersteuning in het Zuiden

 

Organisatie

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking wordt verkozen op 29 mei 2013.

Helpt u ook mee? Of heeft u nog suggesties voor de GROS? Neem dan gerust contact op met Dienst Welzijn & Cultuur of met één leden van de GROS.

Samenstelling van de GROS

Statuten van de GROS

Subsidiereglement van de GROS