SPORTBeleid

Het sportbeleid zit vervat in het strategische meerjarenplan van de gemeente.
Een meerjarenplan wordt opgemaakt voor 6 jaar en omvat alle doelstellingen, plannen en acties die de gemeente gedurende die periode wil uitvoeren.
 

Periode 2014 - 2019

In 2013 werd het nieuwe sportbeleid voor de komende 6 jaar uitgestippeld. De sportrraad werd bij de opmaak van het sportbeleid betrokken.

Het gemeentebestuur tekende in op het decreet houdende  het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid d.d. 6 juli 2012.

Op 1/1/2016 werd dit decreet opgeheven. Het gemeentebestuur heeft alle doelstellingen behouden.