GEMEENTERAADSZITTINGEN IN 2017

17 januari 2017
14 februari 2017
14 maart 2017
18 april 2017
16 mei 2017
13 juni 2017
12 september 2017
10 oktober 2017
14 november 2017
19 december 2017

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD


De gemeenteraad vergadert in principe maandelijks, gewoonlijk de tweede dinsdag van de maand, in de raadzaal. De gemeenteraadszitting verloopt in twee delen. Tijdens de openbare vergadering kunnen alle belangstellenden vrijuit de discussies en debatten volgen. Men mag evenwel niet tussenbeide komen in de gesprekken of discussies. In de besloten vergadering behandelen de raadsleden de dossiers die betrekking hebben op personen: aanwervingen, aanstelling, bevorderingen, pensionering of ontslag van personeel, het starten van gerechtelijke procedures... De deuren van de zaal blijven dan dicht.
De bevolking heeft de mogelijkheid zich in te schrijven om de dagorde van de gemeenteraad elektronisch te ontvangen. De dagorde wordt ook opgenomen in de kalender op de homepagina van deze website. Indien je de dagorde van de gemeenteraad, vul dan onderstaand onlineformulier in.

ONLINEFORMULIER

 

Naam en voornaam*
Adres*
E-mailadres*