Gemeentesecretaris

De functie-inhoud van gemeentesecretaris omvat vier grote luiken :

  1. De notariële functie.
  2. De algemene leiding van de gemeentelijke diensten.
  3. De voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.
  4. De financiële functie.


De gemeentesecretaris woont de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad bij en zorgt voor de opstelling van de notulen.
Hij is hoofd van het gemeentepersoneel en hij is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij staat ook in voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten.
De gemeentesecretaris zorgt in samenwerking met het managementteam en de diensthoofden voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. De beleidsmensen moeten met kennis van zaken een wettelijke en gemotiveerde beslissing kunnen nemen. Hun beslissingen moeten nadien door de diensten correct uitgevoerd worden.
De gemeentesecretaris heeft ook een financiële functie. Hij zet de eerste handtekening voor de betalingsopdrachten en bevestigt de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven. Dit gebeurt in samenwerking met de financieel beheerder en de financiële dienst.

De gemeentesecretaris van Affligem is Juliaan Van Ginderdeuren.