meerjarenplan

Het meerjarenplan is het beleidsdocument dat aan de start van de legislatuur wordt opgemaakt voor een periode van 6 jaar. Het bestaat uit een strategische en een financiële nota.
De beleidsdoelstellingen voor de periode van 2014 tot en met 2019 zijn erin opgenomen, met vermelding van de financiële consequenties die deze beleidskeuzes met zich meebrengen.
Het meerjarenplan geeft met andere woorden een inzicht in de wijze waarop het bestuur haar strategie wenst te realiseren in de komende 6 jaar van de beleidscyclus, rekening houdend met de financiële beperkingen waarmee ze geconfronteerd wordt.
Het meerjarenplan 2014-2019 is goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2013. Hieronder vindt u de strategische en de financiële nota.


Doelstellingennota (PDF)
Doelstellingenbudget (PDF)
Financiële toestand (PDF)
Exploitatiebudget (PDF)
Investeringsbudget - overzicht investeringsenveloppen (PDF)
Investeringsbudget - overzicht transactiekredieten (PDF)
Liquiditeitenbudget 2014 (PDF)
 

Budget 2014 (PDF)

Budget 2015 (PDF)

Budgetwijziging 2/2015 (PDF)

Budget 2016 (PDF)

Budget 2017 (PDF)

Budget 2018 (PDF)

 

Meerjarenplan 2014-2019 (PDF)

Meerjarenplanwijziging 2 2014 (PDF)

Meerjarenplanningwijziging 4/2014-2019 (PDF)

Aanpassing 6 meerjarenplan 2014-2019

Aanpassing 7 van het meerjarenplan 2014-2020 (PDF)