formulieren bevolkingsdienst

Aangifte van beroepsinformatie

Jouw beroep is een van de gegevens die opgenomen zijn in de bevolkingsregisters. Als je van beroep verandert, moet je dit melden.
Voor een beroep waarvan de titel bij wet beschermd is (vb. architect, verpleger, journalist), moet je een officieel document als bewijs voorleggen.
Naar onlineformulier


Aanvraag van een adreswijziging

Met dit digitaal formulier kun je een adreswijziging aanvragen bij de dienst bevolking/burgerlijke stand.
Naar onlineformulier


De onderstaande uittreksels en afschriften zijn gratis en zullen je binnen de vijf werkdagen toegestuurd worden met de post. Deze kunnen uitsluitend verzonden worden naar de officiële verblijfplaats verbonden aan het ingegeven rijksregisternummer.

De velden met een * ben je verplicht in te vullen.


Aanvraag van een bewijs van leven

Met dit digitaal formulier kun je een bewijs van leven aanvragen bij de dienst bevolking/burgerlijke stand.
Naar onlineformulier


Aanvraag van een bewijs van woonst

Met dit digitaal formulier kun je een bewijs van woonst (eventueel met historiek) aanvragen bij de dienst bevolking/burgerlijke stand.
Naar onlineformulier


Aanvraag van een afschrift van de echtscheidingsakte

Met dit digitaal formulier kun je een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen bij de dienst bevolking/burgerlijke stand. Dit document kun je uitsluitend verkrijgen bij het gemeentebestuur van de plaats waar het ontbonden huwelijk voltrokken werd.
Naar onlineformulier


Aanvraag van een afschrift van de geboorteakte

Met dit digitaal formulier kun je een afschrift van uw geboorteakte aanvragen bij de dienst bevolking/burgerlijke stand. Dit document kun je uitsluitend verkrijgen bij het gemeentebestuur van de plaats van geboorte.
Naar onlineformulier


Aanvraag van een afschrift van de huwelijksakte

Met dit digitaal formulier kun je een afschrift van de huwelijksakte aanvragen bij de dienst bevolking/burgerlijke stand. Dit document kun je uitsluitend verkrijgen bij het gemeentebestuur van de plaats waar het huwelijk voltrokken werd.
Naar onlineformulier


Aanvraag van een nationaliteitsbewijs

Met dit digitaal formulier kun je een nationaliteitsbewijs aanvragen bij de dienst bevolking/burgerlijke stand.
Naar onlineformulier


Aanvraag van een afschrift van de overlijdensakte

Met dit digitaal formulier kun je een afschrift van een overlijdensakte aanvragen bij de dienst bevolking/burgerlijke stand. Dit document kun je verkrijgen bij het gemeentebestuur van de plaats van overlijden.
Naar onlineformulier


Aanvraag van een samenstelling van het gezin

Met dit digitaal formulier kun je een "samenstelling van het gezin" aanvragen bij de dienst bevolking/burgerlijke stand.
Naar onlineformulier


Aanvraag van een uittreksel uit het bevolkingsregister

Met dit digitaal formulier kun je een uittreksel uit het bevolkingsregister aanvragen bij de dienst bevolking/burgerlijke stand.
Naar onlineformulier

 

Aanvraag van een uittreksel uit het strafregister

Een uittreksel uit het strafregister kan aangevraagd worden op de bevolkingsdienst.
Naar onlineformulier

 

Mijn dossier

De volgende attesten zijn onmiddellijk beschikbaar in toepassing van "Mijn dossier" van het Rijksregister, op de website https://mijndossier.rrn.fgov.be en http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/ via de eID:

  • Attest van hoofdverblijfplaats
  • Attest van hoofverblijfplaats met hisortiek
  • Attest van leven
  • Attest van Belgische nationaliteit
  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van wettelijke samenwoning
  • Attest van wijze van teraardenbestelling en/of rituelen
  • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
  • Attest van Belgisch kiezer
  • Uittreksel uit de registers