SUBSIDIEAANVRAAG werking jeugdverenigingen

 

DE VERENIGING:

 

Naam:*
Lokaal:*
e-mailadres*
Website:
Koepel:
Aansluitingsnummer:
DE (GROEPS)VERANTWOORDELIJKE:

 

Naam:*
Voornaam:*
Adres:*
Telefoonnummer:*
FINANCIËLE GEGEVENS:

 

Rekeningnummer:*
Naam rekening:*
Volmachthouder 1:*
Volmachthouder 2:
Volmachthouder 3:
GROEPSGEGEVENS:

 

Aantal leden:*
Aantal leiding:*
Behaalde attesten:
Activiteiten:*
ENGAGEMENT JEUGDRAAD:

 

Naam 1:*
Voornaam 1:*
e-mailadres 1:*
Naam 2:*
Voornaam 2:*
e-mailadres 2:*
Bijlagen

Volgende stukken dienen bij de aanvraag te worden gevoegd:

  1. Kopie van de ledenlijst met vermelding van de voornaam, naam, adres en geboortedatum van elk lid.
  2. Lijst van de (bege)leiding met de voornaam, naam, adres en geboortedatum.
  3. Kopie van de attesten van de (bege)leiding.
  4. Bij een eerste subsidieaanvraag (of bij wijziging van de statuten of de doelstellingen) een kopie van de statuten of doelstellingen van de vereniging.

 

Voorlopig ondersteunt de website geen file-uploads. Ze kunnen wel verzonden worden naar de jeugddienst.

 

Verklaring

Bovengenoemde verklaart hierbij dat bovenstaande gegevens naar eer en geweten waar en oprecht werden ingevuld.