SUBSIDIEAANVRAAG (kader)vorming

 

DE AANVRAGER (= diegene die dit invult)

 

Naam:*
Voornaam:*
Adres:*
Telefoonnummer:*
Rekeningnummer:
Vereniging:
Lidnummer:
DE OPLEIDINGS-INSTANTIE:

 

Naam:*
Adres:*
Contactpersoon:*
Telefoonnummer:*
DE OPLEIDING:

 

Datum/periode:*
Plaats:*
Behaald attest:*
Kostprijs:*
Bijlagen

Volgende stukken dienen bij de aanvraag te worden gevoegd:

  1. Kopie van het deelnamebewijs (= officieel document van de opleidingsinstantie)
  2. Kopie van het betalingsbewijs (= een uittreksel, het saldo mag onzichtbaar zijn)
  3. Kopie van identiteitskaart

 

Voorlopig ondersteunt de website geen file-uploads. Ze kunnen wel verzonden worden naar de jeugddienst.

.

Verklaring

Bovengenoemde verklaart hierbij dat bovenstaande gegevens naar eer en geweten waar en oprecht werden ingevuld.