Nieuws

 

Archeologisch depot van Agilas erkend door de Vlaamse Overheid


Asse, Affligem, Merchtem en Opwijk – Vanaf het voorjaar van 2016 startte Agilas haar nieuw onroerenderfgoeddepot aan de Kalkoven 72 in Asse op met de bedoeling om vanaf 1 januari 2017 volledig operationeel te zijn. Het depot maakt integraal deel uit van Agilas vzw en vormt de cel Collectiebeheer. Het depot van Agilas werd recent door de Vlaamse Overheid erkend als onroerenderfgoeddepot.

Erkenning binnen het nieuw decreet
In het kader van het nieuw onroerenderfgoeddecreet, dat sinds 1 januari 2016 van kracht is in Vlaanderen en waarbij bouwheren verplicht zijn om archeologische vondsten in goede omstandigheden te bewaren, gaat de Vlaamse Overheid over tot de erkenning van onroerenderfgoeddepots. Nadat vorig jaar al negen depots erkend werden, kregen eind juli drie nieuwe depots een erkenning uit handen van Vlaams minister Geert Bourgeois. Eén daarvan is het archeologisch depot van Agilas vzw, gelegen aan de Kalkoven 72 in Asse. Eerder dit jaar werden Agilas vzw als rechtspersoon en archeologe Kristine Magerman als natuurlijk persoon door de Vlaamse Overheid ook reeds erkend als archeologen.

Waarom een depot?
Een depot is een bewaarplaats met een onderzoeksruimte waar archeologische vondsten en/of onderdelen van beschermd erfgoed in optimale omstandigheden bewaard en beheerd worden. Door het erkennen van dergelijke onroerenderfgoeddepots wil Vlaanderen de kwalitatieve werking van de depots verbeteren en versterken.

Kerntaken en werkingsgebied depot Agilas
Specifiek voor het depot van Agilas betekent dit dat aan verschillende opgelegde criteria, onder meer op vlak van klimaat, onderzoeksbeleid, bewaaromstandigheden, registratie, calamiteiten,… voldaan is om binnen Vlaanderen haar rol op te nemen inzake het behoud en het beheer van archeologische collecties.
Het depot van Agilas is verantwoordelijk voor de bewaring, het beheer, de studie en de publieksontsluiting van archeologische collecties afkomstig van opgravingen in Asse, Opwijk, Merchtem en Affligem. Daarvoor beschikt het depotgebouw over personeelsruimten, een laad- en loszone, een transitruimte, een onderzoeksruimte en verschillende aangepaste opslagplaatsen voor de verschillende materiaalgroepen. Door de erkenning wordt het depot ook opgenomen in het netwerk van erkende depots in Vlaanderen.
Een erkenning is voor onbepaalde duur maar kan tussentijds geëvalueerd worden. In december zal bekend worden of Agilas voor haar depotwerking ook kan rekenen op subsidies van de Vlaamse Overheid.

Bezoek aan het depot
Het depot is in principe niet toegankelijk voor individuele bezoekers. In het kader van specifieke activiteiten kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden. Hierover zal tijdig gecommuniceerd worden. Een rondleiding voor scholen of groepen (maximaal 10 personen) is vanaf 2017 wel mogelijk en dient aangevraagd te worden. Externe onderzoekers krijgen, in het kader van een specifiek studieproject en na aanmelding, toegang tot het depot.

Meer informatie
Meer informatie over de werking van het depot, reservatie voor groepsbezoeken, toegang tot de collectie in het kader van een onderzoeksproject en de opname van een archeologische collectie naar aanleiding van een archeologisch onderzoek, is terug te vinden op de website: http://agilas.be/index.php/nl/onroerenderfgoeddepot/voorstelling.

Contact
Kristine Magerman, erkend archeologe en depotverantwoordelijke
0474-29 95 67 of kristine.magerman@agilas.be
 

elokket affligem