Nieuws

Start van de samenwerking met IlvA

 
Namens de Burgemeester en het college wens ik u allen een voorspoedig, gelukkig en bovenal gezond 2014.
 
Het is niet te geloven hoe snel een jaar voorbij gaat, als was het gisteren herinner ik me mijn eerste afspraak op 6 maart 2013 met de directeur van ILvA, Dhr. Henk Geeroms.
Massa’s vragen had ik over de werking van ILvA, maar bovenal wilde ik weten of Affligem eventueel kon toetreden tot het samenwerkingsverband van 14, hoofdzakelijk Oost-Vlaamse gemeenten en steden.
 
Toetreden kon gelukkig nog  en op alle vragen kregen we prompt een antwoord.
Nu konden we starten met de opmaak van een vergelijking tussen het afvalbeleid in eigen beheer houden, een opdracht geven aan de dienstverlenende IC Haviland, of het volledig afvalbeleid overdragen aan de opdracht houdende IC ILvA.
 
Prijzen en cijfermateriaal werden opgevraagd, bij ILvA werden we binnen de 3 werkdagen bediend, bij de andere IC duurde dit al gauw enkele maanden. Na herberekening tot identieke afvalvolumes en ophaalrondes bleek dat ILvA niet alleen de goedkoopste maar eveneens milieutechnisch, juridisch en personeel gebonden, de beste oplossing was.
 
Eens de beslissing om tot ILvA toe te treden was genomen, startte de race tegen de tijd. We wilden absoluut vanaf vandaag het afvalbeleid aan ILvA overdragen, wat blijkbaar nog gelukt is ook.
Hiervoor dank ik onze administratie, velen waren betrokken en iedereen heeft zijn steentje bijgedragen om dit voor ons zo belangrijk dossier rond te krijgen. Net zoals bij de realisatie van ons evenwichtig MJP konden we ook in dit dossier rekenen op de inzet en het doorzettingsvermogen van onze financieel beheerder, hij is inmiddels geen onbekende meer in ILvA of Haviland middens.
 
Eindelijk treedt ook Affligem de 21e eeuw binnen voor wat betreft de afval inzameling en verwerking.
Vanaf vandaag verzorgt de IC ILvA het volledig afvalbeleid van Affligem en waar we vorig jaar nog de slechtste leerling van de klas waren, is het nu onze ambitie om tegen het einde van de legislatuur tot de top 50 te behoren.
 
Daarvoor rekenen we in grote mate op de ervaring en kennis binnen de ILvA ploeg, doch daarmee alleen zullen we het niet redden. We moeten onze inwoners mee krijgen in dit positief verhaal, daartoe hebben we middelen voor sensibiliseringsacties voorzien, deze acties zullen we uitwerken in samenspraak met onze Milieuraad, een raad waar heel wat expertise en dynamisme in schuilt.
 
Een 1e actie die we al kunnen aankondigen is de grote lenteschoonmaak. Net zoals vorig jaar roepen we al onze inwoners, verenigingen en clubs op zich een halve dag in te zetten om onze mooie gemeente op te ruimen. Iedereen mag zich vanaf 8u30 aanbieden aan de ingang van de grote hall, waar ze handschoenen, grijpers, vuilzakken, inlichtingenblad, ontbijtkoek, drankje enz. krijgen.
Vanaf 12u00 biedt de gemeente  i.s.m. de milieuraad een aperitief met versnaperingen aan.
De specifieke datum zal bekend gemaakt worden op Affligem Kermist, via de website en door middel van flyers en affiches.
 
Vervolgens zal ILvA eind april een zwerfvuilactie specifiek voor de scholen organiseren, dit in samenwerking met en ondersteuning van de gemeente. Sensibiliseringsacties voor de scholen worden gepland zoals brooddozenactie, interactieve afvalspelletjes enz..
 
Bij deze gelegenheid willen we onze 5 contractuele medewerkers, die mee overstappen naar ILvA,  bedanken voor hun jarenlange inzet in dienst van onze bevolking. We wensen hen een aangename werkomgeving met doorgroeimogelijkheden.
De 3 statutairen, die een andere taak krijgen, willen we uiteraard eveneens danken voor hun inzet en we wensen hen veel succes en arbeidsvreugde in hun nieuwe taak.
 
Tot slot doe ik een warme oproep aan onze inwoners om, samen met het bestuur en ILvA , van Affligem een topgemeente op afvalgebied te maken.
Lees aandachtig de sensibiliseringsfolders die in uw bus zullen vallen, kom naar de lessen composteren, kringloop tuinieren en bewust aankopen.
Laat u inspireren en werk mee aan een beter leefmilieu.
 
 
Bert De Roeck,
 
Schepen van Leefmilieu 
 
 
Bert De Roeck
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elokket affligem