Nieuws

dinsdag 10 september 2013 om 20.00 uur.
 
Openbare zitting

 

Mededelingen
Punt 1 : algemeen bestuur 

 

Politie
Punt 2 : bekrachtiging van de besluiten van de burgemeester en de waarnemende burgemeester houdende vaststelling tijdelijke verkeersmaatregelen

 

OCMW
Punt 3 : rekening van het OCMW over het dienstjaar 2012

 

Financiën
Punt 4 : vaststellen van de jaarrekeningen – dienstjaar 2012 – wijziging 
Punt 5 : motie in verband met de financiële toestand van de 13 centrumgemeenten

 

Bevolking 
Punt 6 : goedkeuring van de overeenkomst tussen de Belgische staat en de gemeente Affligem betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers

 

Openbare werken
Punt 7 : goedkeuring eindafrekening en voorlopige oplevering – asfalteren verschillende buurtwegen 2012
Punt 8 : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze – asfalteren verschillende buurtwegen
Punt 9 : herklassering van waterlopen van derde naar tweede categorie

 

Intercommunales
Punt 10 : Intergem – goedkeuring agenda van de algemene vergadering van 19 december 2013
Punt 11 : Intergem – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van 19 december 2013
Punt 12 : toetreding tot de intercommunale ILvA en goedkeuring statuten
Punt 13 : opzegging lopende overeenkomsten voor de inzameling en verwerking van afval 
Punt 14 : uittreding Interlokale Vereniging “Alcohol & drugbeleid Noord Pajottenland” 

 

Jeugd
Punt 15 : vaststelling vergoeding animatoren tienerwerking

 

 

 

elokket affligem