GEMEENTE AFFLIGEM


BEKENDMAKING

 

Openbaar onderzoek Gemeentebestuur van Affligem

 

 

BEKENDMAKINGEN OPENBARE ONDERZOEKEN

 
 

INFO

Alle aanvragen kunnen ingekeken worden via het omgevingsloket of de dienst Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu & Wonen
 
Bezwaren of opmerkingen kan je indienen via:
-Het omgevingsloket
-Of schriftelijk naar het College van burgemeester en schepenen, Bellestraat 99 te 1790 Affligem
 
 

BEKENDMAKING OPENBARE ONDERZOEKEN

 

Voorlopig zijn er geen openbare onderzoeken.