psychologen

Marjolein Brusse

Belinda Buysse (Sephira bvba)

Melissa Claes

Nelle Minner

Tiny Van der Auwera

 

Marjolein Brusse
Volwassenenpsycholoog
Praktijk De Getijden
Okaaistraat 57, 1790 Teralfene
T: 0488-48 09 29
marjolein@degetijden.be
www.degetijden.be

 

Belinda Buysse (Sephira bvba)
Daalstraat 56, 1790 Affligem
T: 0473-93 41 44
info@sephira.be
www.sephira.be


Melissa Claes

Dokkenstraat 4, 1790 Affligem

T: 0472-90 87 12

claes.melissa@telenet.be

Specialiteit: kinderen, jongeren en gezinnen

 

Nelle Minner
Brusselbaan 94, 1790 Affligem
T: 0474-20 79 78
nelle.minner@gmail.com
www.hoppeland.be
Specialiteit : Kinderen en Adolescenten
 

Tiny Van der Auwera
Kinder- en jeugdpsycholoog
Psychologenpraktijk HELICA
Okaaistraat 106, 1790 Affligem
T: 0486-08 06 03
tiny.vanderauwera@live.be