gebouw gemeente

Nieuws

14/01/2022

openbaar onderzoek plan-MER

Van 14 januari tot 14 maart krijg je de kans om opmerkingen te geven rond het openbaar onderzoek over doelstellingen rond visserij en aquacultuurproducten. Lees hier meer.

 

10/01/2022

werken driesstraat

Van 17 tot eind januari zullen er werken zijn in de Driesstraat. De verantwoordelijke aannemer is Eurofiber. Alle nodige verkeerssignalisatie zal worden aangebracht om alles in goede banen te leiden. Gelieve er rekening mee te houden dat werken verplaatst kunnen worden door weers- en onvoorziene omstandigheden. 

 

CORONA 

De meest recente informatie over het virus vind je nog steeds op de officiële website van de overheid. Angst is niet nodig, maar wees waakzaam. We leven met het virus, leer jezelf dus het juiste gedrag aan. Zo bescherm je jezelf en de mensen die voor jou belangrijk zijn. Het bestuur zal maximaal zorgen voor ondersteuning van kwetsbare groepen in onze gemeente.

 

picto algemene vragen      Algemene informatie               picto talen     Anderstalige informatie

 2021 0312 folder vaccinatie voorpagina vaccinatiecentrum of mail     picto helphelpen      picto lokale economie Koop in Affligem          

Laat je kid vaccineren.

Samen kunnen we corona onder controle
krijgen. Door iedereen te vaccineren. Ook
jonge kinderen. Zo kan het virus zich minder
en moeilijker verspreiden. Door je kind te laten
vaccineren, wordt het beschermd tegen COVID-19
én raakt het gezins-, school- en vrijetijdsleven
van kinderen minder verstoord.
 
 
Meer informatie in deze flyer.
 
.

30/12/2021

affligem GESPOT

Klik hier voor vorige versies van Affligem Gespot.

Of klik op de foto voor de laatste versie:

2022 1 Gespot

 

24/01/2022

speelplein

De gemeentelijke speelpleinwerking Affligem is in 2022 geopend vanaf maandag 11 juli tot en met woensdag 24 augustus. Inschrijven voor de speelpleinwerking zal mogelijk zijn vanaf 01 februari 2022 via de webshop van de gemeente.
De activiteiten starten om 9u 's morgens en eindigen om 16u 's avonds. Er is vooropvang voorzien vanaf 7u 's morgens en na-opvang tot 18u 's avonds. Er is geen speelpleinwerking op 21 juli en 15 augustus.
Voor informatie kan u contact opnemen met Dieter van de jeugddienst, 053 64 00 49.

 

19/01/2022

klimaatcafé 

Op 23 februari vanaf 20.00 uur kan je meedenken hoe we onze gemeente klaar maken voor de toekomst. Heb je een topidee om de CO2-uitstoot naar beneden te halen? Of ben je gewoon nieuwsgiering naar de ideeën van anderen? Kaom naar 't Gildenhuis, Kerkstraat 82. De gemeente ondertekende namelijk het klimaatengagement van d eporvincie Vlaams-Brabant en engageerde zich zo om te werken aan een gemeente met een beperkte klimaatimpact. Een gemeente die gewapend is tegen de gevolgend van het veranderende klimaat zoals hittegolven en overstromingen. Affligem wil het probleem gericht en met een langetermijnvisie aanpakken. Daarom wordt een klimaatbeleidsplan opgemaakt voor de komende 10 jaar. Hiervoor hebben we d einbreng van zoveel mogelijk inwoners en organisaties nodig.

 

11/01/2022

strijd tegen baarmoederhalskanker

Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker moedigt vrouwen van 25 tot en met 64 jaar aan om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Het bevolkingsonderzoek maakt het mogelijk om baarmoederhalskanker te voorkomen of al in een vroeg stadium op te sporen. Daardoor zullen minder mensen aan deze kanker overlijden. Lees meer...

 

23/12/2021

Renovaties - rENTELOZE LENING

Er komt een verplichting tot renovatie voor wie een slecht geïsoleerde woning koopt, want het recentste Klimaatakkoord van de Vlaamse Regering zet in op een daling van de CO2-uitstoot met 40 procent in 2030. Omdat zo'n renovatie betaalbaar moet zijn, wordt een renteloze renovatielening in het leven geroepen. Deze renteloze renovatielening kan sinds 1 januari bij het Vlaams Woningfonds worden afgesloten samen met de Vlaamse woonlening voor de aankoop van een woning/appartement. Raadpleeg de flyer(.pdf) voor meer info.

 

21/12/2021

kwetsbare beken met rust laten

Vanaf 1 januari mag je geen water meer halen uit een kwetsbare beek. Het besluit van de gouverneur over het instellen van een permanent onttrekkingsverbod voor de kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken in onze provincie kan je hier lezen: Gouverneursbesluit d.d. 16 december 2021 (PDF). Dit besluit vloeit voort uit het advies van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid van eind april 2021 en de schriftelijke bevraging van de betrokken gemeentebesturen in het najaar 2021.

 
Met ingang van 1 januari worden ook 2 andere nieuwigheden van kracht: de verplichte melding van onttrekkingen en het plaatsen van een debietmeter.
Die volgen uit het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet onbevaarbare waterlopen van 7 mei 2021. Graag verwijzen we naar volgende websites voor meer achtergrond: 
 

20/12/2021

recyclageparken - nieuwe regels

Wat verandert er op 1 januari 2022 in de recyclageparken van ILvA? We lijsten het even voor je op.

Vanaf 1 januari 2022...
 • Kan je op het recyclagepark jaarlijks 125 kg recycleerbaar afval gratis brengen, tot 2021 was dit 100 kg.
 • Is het recyclagepark toegankelijk voor voertuigen die geladen en bemand maximum 7.000 kilogram wegen en maximum een wielbasis van 7,5 meter hebben.
  De totale lengte van het voertuig met of zonder aanhangwagen mag niet langer dan 9,5 meter zijn.
 • Mag je hechtgebonden asbest op dinsdag tussen 16u en 19u brengen naar de recyclageparken Aalst I, Affligem, Haaltert, Kluisbergen en Lede.
  Op donderdag tussen 16u en 19u naar de recyclageparken Aalst II (Hofstade), Denderleeuw, Erpe-Mere, Galmaarden, Geraardsbergen, Herzele, Ninove, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem.
  Opgelet: hechtgebonden asbest mag enkel gebracht worden wanneer het verpakt is in een doorzichtige folie.
 • Moeten matrassen niet meer bij het grofvuil, maar in een afzonderlijke container, zodat ze gerecycleerd worden.
 • Hoef je wit glas en gekleurd glas niet meer apart te sorteren.

 

12/12/2021

20211214 Hoe gaat het met u

 

 

14/12/2021

Plan-MER sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II

PLANMER

Kennisgeving Department omgeving - 30 november 2021

De periode van terinzagelegging bij de dienst ruimtelijke ordening van de kennisgeving loopt van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022.  

Dienst ruimtelijke ordening: ruimtelijkeordening@affligem.be of 053 64 00 10

Meer info op https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines

 

 

29/11/2021

Zit er een TUINRANGER in jou?

Ben je een gepassioneerd hobbytuinier?

Wil je meewerken aan klimaatbestendige, natuurvriendelijke tuinen in onze gemeente?

Dan zit er misschien wel een Tuinranger in jou!

Je komt er alles over te weten tijdens een boeiende infoavond op donderdag 3 februari om 20.00h in zaal ’t Gildenhuis, Kerkstraat 82 te 1790 Affligem. 

Meld je zeker aan op de eventpagina https://www.tuinrangers.be/word-tuinranger!
Dan kunnen we je op de hoogte houden van last-minute wijzigingen door corona… 
20211129_Tuinranger

 

17/11/2021

veRplichting gebruik CST - BURGEMEESTERBESLUIT

Besluit van de burgemeester - 16 november 2021

De verplichting van het gebruik van het CST (Covid Safe Ticket) bij alle publiek toegankelijke evenementen in Affligem als preventiemaatregel in de strijd tegen het Govid-19-virus.
Lees het volledige besluit omtrent de verplichting van het CST bij - voor alle publiek toegankelijke - evenementen in Affligem.
Dit om de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie te vrijwaren.
De organisator van het evenement is verantwoordelijk voor de organisatie van de toegang met een Covid Safe Ticket (CST).

 

29/10/2021

VERWIJDERING ZERKEN NIET-GECONCEDEERDE GRAVEN

 

et college van burgemeester en schepenen besliste op 28 september 2021 de zerken te ruimen van niet-geconcedeerde graven.

Het gaat om percelen waarvoor geen concessie genomen werd. Zij hebben een duurtijd van 15 jaar.

In de lente van 2023 zullen op de drie begraafplaatsen de grafzerken geruimd worden van personen die overleden zijn tussen 1985 en 2006 en begraven werden in gratis grond.

Bij de betrokken graven werd een bericht geplaatst. De namen van de overledenen vind je ook hier: Essene, Hekelgem, Teralfene.

 

Foto’s en gedenktekens moeten vóór 1 januari 2023 weggenomen zijn. Na die datum worden zij eigendom van de gemeente.

Het college biedt de nabestaanden de mogelijkheid om de overledenen te herbegraven met een concessie.

Procedure

-  de nabestaanden dienen een aanvraag tot ontgraving en herbegraving in bij de dienst Burgerzaken ter attentie van de burgemeester, en dit uiterlijk 30 september 2022:

via e-mail naar burgerzaken@affligem.be

schriftelijk naar: dienst Burgerzaken, Bellestraat 99, 1790 Affligem;

- de ontgravingstaks van de gemeente bedraagt 750 euro;

- de ontgraving en herbegraving gebeuren door een externe, erkende aannemer op kosten van de nabestaanden. Hiervoor neem je best contact op met een begrafenisondernemer;

- er moet onmiddellijk een concessie worden genomen voor minstens 25 jaar aan het tarief dat geldt op de dag van de aanvraag.

 

Deze ruiming kadert in een duurzame en coherente inrichting van de begraafplaatsen. In Hekelgem is al fors ingezet op de vergroening van de begraafplaats. Daarbij schenken we uiteraard aandacht aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van teraardebestelling. De begraafplaatsen van Essene en Teralfene zullen de komende jaren eveneens vergroenen.

 

Heb je vragen over deze ontruiming? Neem dan contact op met de dienst Burgerzaken op het nummer 053-64 00 01 of via e-mail (burgerzaken@affligem.be).

 

13/09/2021

OPENBAAR ONDERZOEK DIGITALE ATLAS

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. Wil je meer informatie? Neem dan zeker een kijkje op de website van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.

 

26/08/2021

BEKENDMAKING PUBLICATIES

Alle publicaties zijn vanaf nu handiger en gebundeld te raadplegen in de raadpleegomgeving via onderstaande link.

https://affligem-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving

 

Deze raapleegomgeving omvat publicaties van:

 • het college van burgemeester en schepenen (CBS)

 • het vast bureau (VB)

 • de gemeenteraad (GR)

 • de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)

 • het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

 • de burgemeesterbesluiten

 

Heb je informatie nodig? Raadpleeg de kalender of de zoekfunctie.

Voor hulp of extra informatie? Neem contact op met info@affligem.be.

 

24/02/2015

AFFLIGEM CITY APP

Vanaf nu heb je onze mobiele app steeds bij de hand. 

De Affligem City-App is een messenger waarmee je met de locale overheid, handelaars, zorgverstrekkers, verenigingen en vrienden kan communiceren. 
Scan de QR code op je toestel om de app te installeren en mis niets van je favoriete verenigingen en handelaars.

 

QR code Affligem app

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschikbaar voor Iphone en Android.

 

elokket affligem

GEMEENTEBESTUUR AFFLIGEM

Bellestraat 99, 1790 Affligem
T 053/64 00 00 - F 053/68 04 80

info@affligem.be

 

Tot jouw dienst!

Op AFSPRAAK

Je bent altijd welkom in het gemeentehuis na afspraak. Dan ben je zeker dat de juiste persoon aanwezig is om je te helpen.

 

Afspraak gemeenteAfspraak sociaal huis

Attesten en uittreksels krijg je onmiddellijk in je mailbox via het e-loket.

Heb je hierbij hulp nodig? 053 64 00 01 of mail.

 

HANDIGE LINKS

Affligem gespot

Atlas der buurtwegen
Afvalophaalkalender en recyclagepark

Bekendmakingen omgevingsvergunning

Evenementenloket

Onlineformulieren

Openingsuren recyclagepark

Openingsuren bibliotheek

Openingsuren gemeentediensten

Openbare locaties

Webshop @ffligem

 

MELDPUNTEN

meldpunt defecten aan openbaar domein

meldpunt gemeentelijke website

meldpunt geurhinder
meldpunt taalklachten
meldpunt wegen
meldpunt zwerfvuil
meldpunt sluikstorten
contact

 

NUTTIGE NUMMERS

politiezone TARL   053-65 00 65
wijkpolitie 053-64 00 65
brandweer Asse 02-454 81 17
OCMW 053-64 00 70
wachtdienst apothekers 0903-99 000
wachtdienst artsen 1733
wachtdienst tandartsen 0903-399 69

wachtdienst dierenartsen

weekend en feestdagen

0471-79 45 63
antigif 070-245 245
bankstop 070-344 344   
IlVA 053-83 88 48