Nieuws

VACATURES

 

Algemeen banner

 

1 administratief medewerker Ruimtelijke ordening stedenbouw

2 administratieve medewerkers Sociaal huis

1 deskundige Duurzaamheid en milieu

1 medewerker Poetsdienst

 

 

Tot jouw dienst! Op AFSPRAAK

Je bent altijd welkom in het gemeentehuis na afspraak. Dan ben je zeker dat de juiste persoon aanwezig is om je te helpen.

 

Afspraak gemeenteAfspraak sociaal huis

Klik hier voor meer informatie.

 
Heb je hierbij hulp nodig? Bel 053 64 00 01 of mail naar bevolking@affligem.be

 

CORONA 

 

Op dit moment zijn er vier belangrijke vragen. 

 1. Wat zijn die zes gouden regels die we moeten volgen ?
  Klik hier voor het antwoord van de 6 gouden regels.
 2. Hoe zit dat nu met die mondmaskers ? 
  Klik hier voor het antwoord over mondmaskers.
 3. Wat is het verschil tussen contact en nauw contact ? 
  Klik hier voor het antwoord over contacten.
  K
  lik hier voor meer informatie over de gratis app Cornalert.
 4. Wat moet je doen als er een (vermoeden van) besmetting is in jouw buurt ? 
  Klik hier voor het antwoord over isolatie en quarantaine.

 

Angst is niet nodig, maar wees waakzaam. We leven met het virus, leer jezelf dus
het juiste gedrag aan. Zo bescherm je jezelf en de mensen die voor jou belangrijk
zijn. Het bestuur zal maximaal zorgen voor ondersteuning van kwetsbare groepen in
onze gemeente.
 

 

29/11/2021

Zit er een TUINRANGER in jou?

Ben je een gepassioneerd hobbytuinier?

Wil je meewerken aan klimaatbestendige, natuurvriendelijke tuinen in onze gemeente?

Dan zit er misschien wel een Tuinranger in jou!

Je komt er alles over te weten tijdens een boeiende infoavond op donderdag 3 februari om 20.00h in zaal ’t Gildenhuis, Kerkstraat 82 te 1790 Affligem. 

Meld je zeker aan op de eventpagina https://www.tuinrangers.be/word-tuinranger!
Dan kunnen we je op de hoogte houden van last-minute wijzigingen door corona… 
20211129_Tuinranger

 

 

29/11/2021

VACCINATIECENTRUM

Info nodig? Mail vaccinatie@affligem.be

20211129_3de prik + mail

 

 

26/11/2021

ORANGE THE WORLD

202111_Orange the world

 

 

25/11/2021

GEMEENTERAAD DIGITAAL

Wegens de verhoogde coronacijfers zal de gemeenteraad van 7 december digitaal doorgaan.

Wie wenst kan de gemeenteraad op 7 december aanstaande om 20.00 uur live volgen via deze link.

 

 

24/11/2021

KLIMAATCAFE - UITGESTELD

Het klimaatcafé van 2 december 2021 wordt uigesteld. 

Uitstel is geen afstel.

Na nieuwjaar volgt een nieuwe datum.

klimaatcafé uitgesteld

 

 

17/11/2021

veRplichting gebruik CST - BURGEMEESTERBESLUIT

Besluit van de burgemeester - 16 november 2021

De verplichting van het gebruik van het CST (Covid Safe Ticket) bij alle publiek toegankelijke evenementen in Affligem als preventiemaatregel in de strijd tegen het Govid-19-virus.
 
Lees het volledige besluit omtrent de verplichting van het CST bij - voor alle publiek toegankelijke - evenementen in Affligem.
Dit om de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie te vrijwaren.
De organisator van het evenement is verantwoordelijk voor de organisatie van de toegang met een Covid Safe Ticket (CST).

 

 

9/11/2021

BOSPLANTACTIE IN DE KOUDENBERGBEEKVALLEI

Op een steenworp van de abdij van Affligem, tussen de gehuchten Bleregem en Doment, ligt de Koudenbergbeekvallei. Afwisselend vind je er bossen en akkers, weilanden en bomenrijen. Ook de ondergrond - van droog tot nat - en de bodem - van zandleem tot klei - variëren enorm. Dit zorgt voor zeldzame natuur in een historisch bijzondere plek. Langs het Roofridderspad (7 km) kan je het gebied verkennen en wandelen in de eeuwenoude voetsporen van de monniken van de abdij.

Of steek de handen uit de mouwen en help mee om bos aan te planten!

 

Zondag 28 november 2021

Vanaf 11u, doorlopend:

Bos aanplanten

Om 12u30 en 15u:

Begeleide natuurwandeling

Om 14u:

Officieel moment

Geboortebomen aanplanten

Hapje en drankje

 

Waar?

Zwijnweg (t.h.v. Bleregemstraat 120-124), Affligem

Parkeren aan de Aldi (Bleregemstraat 1, 1000 stappen)

 

Gratis deelname

 

Inschrijven via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwtwsxu_DXgK7cY5RQfvvAvHQKeCyUK5ZHxlt2qgLl4Cr65w/viewform?usp=pp_url

 

Meer info via milieu@affligem.be en 053 64 00 10

 

Voorzie laarzen en warme kledij

Honden zijn niet toegelaten

 

 

29/10/2021

COVID SAFE TICKET

bij het lokaal bestuur Affligem helpen we jou!

CST 2021 11

Klik op de afbeelding voor meer info.

 

 

29/10/2021

VERWIJDERING ZERKEN NIET-GECONCEDEERDE GRAVEN

grafzerken

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 28 september 2021 de zerken te ruimen van niet-geconcedeerde graven.

Het gaat om percelen waarvoor geen concessie genomen werd. Zij hebben een duurtijd van 15 jaar.

 

In de lente van 2023 zullen op de drie begraafplaatsen de grafzerken geruimd worden van personen die overleden zijn tussen 1985 en 2006 en begraven werden in gratis grond.

Bij de betrokken graven werd een bericht geplaatst.

 

De namen van de overledenen vind je ook hier: Essene, Hekelgem, Teralfene.

 

Foto’s en gedenktekens moeten vóór 1 januari 2023 weggenomen zijn. Na die datum worden zij eigendom van de gemeente.

Het college biedt de nabestaanden de mogelijkheid om de overledenen te herbegraven met een concessie.

 

Procedure

-  de nabestaanden dienen een aanvraag tot ontgraving en herbegraving in bij de dienst Burgerzaken ter attentie van de burgemeester, en dit uiterlijk 30 september 2022:

via e-mail naar burgerzaken@affligem.be

schriftelijk naar: dienst Burgerzaken, Bellestraat 99, 1790 Affligem;

- de ontgravingstaks van de gemeente bedraagt 750 euro;

- de ontgraving en herbegraving gebeuren door een externe, erkende aannemer op kosten van de nabestaanden. Hiervoor neem je best contact op met een begrafenisondernemer;

- er moet onmiddellijk een concessie worden genomen voor minstens 25 jaar aan het tarief dat geldt op de dag van de aanvraag.

 

Deze ruiming kadert in een duurzame en coherente inrichting van de begraafplaatsen. In Hekelgem is al fors ingezet op de vergroening van de begraafplaats. Daarbij schenken we uiteraard aandacht aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van teraardebestelling. De begraafplaatsen van Essene en Teralfene zullen de komende jaren eveneens vergroenen.

 

Heb je vragen over deze ontruiming? Neem dan contact op met de dienst Burgerzaken op het nummer 053-64 00 01 of via e-mail (burgerzaken@affligem.be).

 

 

17/09/2021

VACCINATIECENTRUM

Meer info: https://www.laatjevaccineren.be

 

20210917 derde prik

 

 

13/09/2021

OPENBAAR ONDERZOEK DIGITALE ATLAS

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. Wil je meer informatie? Neem dan zeker een kijkje op de website van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.

 

 

13/09/2021

50+ en ZELFSTANDIGE WORDEN

Gratis namiddagsessies over “Starten met een eigen zaak na je vijftigste”

 

20210913 50+ ondernemen

Ben je 50+ en kriebelt het om zelfstandige te worden? Je bent niet alleen! Alsmaar meer mensen kiezen om op oudere leeftijd een eigen zaak te beginnen.

Maar bij het opstarten van een zaak is een grondige voorbereiding en goede informatie essentieel!

 

Daarom organiseert Integraal VZW (Liantis Ondernemen50+) op 4 locaties in Vlaanderen (Brugge, Gentbrugge, Herentals, Sint-Niklaas) een 3-delige namiddagreeks, waar je de kans krijgt praktische kennis op te doen over de belangrijkste zaken die bij de opstart van een zelfstandig beroep om de hoek komen kijken. De sessies gaan eind november/begin december 2021 van start.

 

Deelnemen is kosteloos. Inschrijven vooraf wel verplicht.

Droom je als vijftigplusser van een nieuwe zelfstandigencarrière? Schrijf dan vandaag in!

Meer informatie over het programma en inschrijven:www.ondernemern50plus.com  (aanbod “Start 50+”)

 

13/09/2021

 

 

WORD JIJ VOOGD VAN ...

De toestroom aan vluchtelingen in ons land, stijgt ook de vraag naar voogden voor de niet-begeleide kinderen. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, kortgenoemd NBMV, zijn jongeren van vreemde herkomst die in België aankomen zonder hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

 

Als voogd maak je het verschil voor deze kwetsbare kinderen en jongeren in nood. Je zal als voogd de minderjarige namelijk bijstaan in alle administratieve en juridische aspecten van zijn/haar leven in België. Hoewel je de minderjarige van nabij zal begeleiden, is het niet de bedoeling dat je hem/haar bij je thuis laat verblijven

Meer infomatie vind je in deze oproep tot kandidaten (pdf)

 

 

26/08/2021

BEKENDMAKING PUBLICATIES

Alle publicaties zijn vanaf nu handiger en gebundeld te raadplegen in de raadpleegomgeving via onderstaande link.

https://affligem-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving

 

Deze raapleegomgeving omvat publicaties van:

 • het college van burgemeester en schepenen (CBS)
 • het vast bureau (VB)
 • de gemeenteraad (GR)
 • de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)
 • het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)
 • de burgemeesterbesluiten

 

Heb je informatie nodig? Raadpleeg de kalender of de zoekfunctie.

Voor hulp of extra informatie? Neem contact op met info@affligem.be.

 

08/01/2021

MILIEU - ILVA

DifTar-ophaling – Huisvuil en GFT  

Affligem start in juni 2021 met gewogen diftar. 
 
Wat is gewogen diftar? 
Dit betekent dat je je restfractie zal moeten aanbieden in een container en niet langer
in gele zakken en dat je afval (restfractie en GFT) gewogen zal worden. Je betaalt
dan per kilogram afval die je aanbiedt.
 
Het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal op die manier op een eerlijke en duurzame
manier worden toegepast. Hoe meer kilogram afval iemand produceert, hoe meer je
moet betalen. Wie afval voorkomt en goed sorteert, zal dus minder betalen dan wie
geen inspanning levert. Fair en eenvoudig! 
 
Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Dit is een moeilijke benaming voor
iets eenvoudigs: afhankelijk van het type afval betaal je een ander tarief. En hoe
minder recycleerbaar, hoe duurder het is. 

 

Heb je nog bijkomende vragen?
Bel naar ILvA op het gratis diftarnummer 0800 98 002.
Het volledige artikel lees je hier: Diftar ophaling Affligem (PDF)

     DifTar-ophaling huisvuil en gft

 

 

24/11/2020

OCMW - SOCIALE DIENST

Inloopmomenten

De sociale dienst van Affligem heeft tijdens de Corona pandemie 2 inloopmomenten

per week namelijk: dinsdag van 14 uur tot 16 uur en donderdag van 9 uur tot 12 uur.

 

 

24/02/2015

AFFLIGEM CITY APP

Vanaf nu heb je onze mobiele app steeds bij de hand. 

De Affligem City-App is een messenger waarmee je met de locale overheid, handelaars, zorgverstrekkers, verenigingen en vrienden kan communiceren. 
Scan de QR code op je toestel om de app te installeren en mis niets van je favoriete verenigingen en handelaars.

 

QR code Affligem app

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschikbaar voor Iphone en Android.

 

elokket affligem

GEMEENTEBESTUUR AFFLIGEM

Bellestraat 99, 1790 Affligem
T 053/64 00 00 - F 053/68 04 80

info@affligem.be

 

HANDIGE LINKS

Affligem gespot

Atlas der buurtwegen
Afvalophaalkalender en recyclagepark

Bekendmakingen omgevingsvergunning

Evenementenloket

Onlineformulieren

Openingsuren recyclagepark

Openingsuren bibliotheek

Openingsuren gemeentediensten

Openbare locaties

Webshop @ffligem

 

MELDPUNTEN

meldpunt defecten aan openbaar domein

meldpunt gemeentelijke website

meldpunt geurhinder
meldpunt taalklachten
meldpunt wegen
meldpunt zwerfvuil
meldpunt sluikstorten
contact

 

NUTTIGE NUMMERS

politiezone TARL   053-65 00 65
wijkpolitie 053-64 00 65
brandweer Asse 02-454 81 17
OCMW 053-64 00 70
wachtdienst apothekers 0903-99 000
wachtdienst artsen 1733
wachtdienst tandartsen 0903-399 69

wachtdienst dierenartsen

weekend en feestdagen

0471-79 45 63
antigif 070-245 245
bankstop 070-344 344   
IlVA 053-83 88 48