Pieter_Geens_Banner

Nieuws

Tot jouw dienst! Op AFSPRAAK

Heb je een nieuwe e-ID of reispas nodig? Wil je een openbaar onderzoek inkijken?
Zoek je opvang voor je kind? Begeleiding bij mantelzorg voor een familielid?
Heb je een ander product nodig of wil je hulp of uitleg?
Maak dan steeds vooraf een afspraak. 

 

Hoe een afspraak maken?

Voor een gemeentelijke dienst:
    • Telefonisch: 053-64 00 00
    • Via de afsprakenmodule: https://afspraken.affligem.be/
    • Via mail: onthaal@affligem.be
    • Persoonlijk via de medewerker die je nodig hebt of aan het onthaal
 
Voor de sociale dienst van het OCMW:
    • Telefonisch: 053-64 00 70
    • Via mail: sociaalhuis@affligem.be 
    • Persoonlijk via de medewerker die je nodig hebt of aan het onthaal
 
Onze medewerkers zoeken samen met jou het ideale tijdstip om langs te komen. 
Meer informatie vind je hier: Tot jouw dienst! op afspraak (PDF)
tot jouw dienst! op afspraak

 

 

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEDIENSTEN 

AUGUSTUS 2020

    - zaterdag 15 augustus

 

NOVEMBER 2020

    - zondag 01 november

    - maandag 02 november

    - woensdag 11 november

 

CORONA 

Voel je je niet goed? Neem contact op met je huisarts.

Er zijn intussen testen genoeg om vast te stellen of je ziek bent van Covid-19.

 

Op dit moment zijn er vier belangrijke vragen. 

 1. Wat zijn die zes gouden regels die we moeten volgen ?
  Klik hier voor het antwoord van de 6 gouden regels.
 2. Hoe zit dat nu met die mondmaskers ? 
  Klik hier voor het antwoord over mondmaskers.
 3. Wat is het verschil tussen contact en nauw contact ? 
  Klik hier voor het antwoord over contacten.
 4. Wat moet je doen als er een (vermoeden van) besmetting is in jouw buurt ? 
  Klik hier voor het antwoord over isolatie en quarantaine.

 

Angst is niet nodig, maar wees waakzaam. We leven met het virus, leer jezelf dus
het juiste gedrag aan. Zo bescherm je jezelf en de mensen die voor jou belangrijk zijn.

 

Het bestuur zal maximaal zorgen voor ondersteuning van kwetsbare groepen in onze gemeente.

 

picto algemene vragen     Algemene informatie over het virus

 

picto Affligem     Informatie voor Affligem

 

picto help      Hier kan je helpen

 

picto lokale economie     Koop in Affligem 

 

picto talen      Anderstalige informatie

 

 

 

25/09/2020

MILIEU

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Water is onmisbaar in ons dagelijkse leven. Daarom plannen wij het beheer ervan

zorgvuldig. We doen het samen met jou. Neem deel aan het openbaar onderzoek

en geef mee vorm aan de uitvoering van het waterbeleid.

 

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kan je jouw mening geven over

de plannen voor een verbetering van het grondwater, oppervlaktewater en voor de

bescherming tegen overstromingen en droogte. Alle informatie over de 

stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022 - 2027 lees je hier:

    -    www.volvanwater.be

    -    Stroomgebiedbeheerplannen (PDF)

    -    Folder: plannen voor het waterbeleid maken we samen (PDF)

 

25/09/2020

TOERISME

Erembald-Kravaal Happening - 11 oktober 2020

Kom op zondag 11 oktober 2020 mee het bestaan vieren van het Strategisch Project

"Landschap van Erembald tot Kravaalbos". Dat werkt samen met verschillende

parners waaronder stad Aalst en de gemeenten Affligem, Asse en Opwijk aan een

meer kwaliteitsvolle open ruimte in de regio.

 

We verwelkomen je van 14 tot 18 uur op onze feestlocatie naast café Stinne

(Putstraat 116 te Meldert). Laat je op sleeptouw nemen door een gids of vertrek op

een van de vrije wandelingen met informatieve stopjes onderweg. We laten je

kennismaken met de waardevolle natuur en het hopverleden van de streek.

 

Het even is gratis en onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Inschrijven is 

verplicht voor alle gegidste wandelingen. Meer info via www.erembaldkravaal.be

erembald kravaal oktober 2020

 

22/09/2020

GEZONDE GEMEENTE

Gezondheidsenquête 2020

Samen met het wetenschappelijk instituut Sciensano en Logo Zenneland voert
Affligem (zoals vele andere steden en gemeenten) een lokale gezondheidsenquête
uit. Hiervoor worden in de periode september, oktober, november en december 1.500
inwoners willekeurig geselecteerd. 
 
De enquête bevat uiteenlopende vragen over je gezondheid. Zo worden onder
andere vragen gesteld over lichaamsbeweging, alcohol- en tabaksgebruik,
voedingsgewoonten en geestelijke gezondheid. Je deelname is vrijwillig. Je
antwoorden worden strikt vertrouwelijk verwerkt: de antwoorden worden enkel
gebruikt om algemene resultaten te berekenen.
 
Geselecteerd voor de gezondheidsenquête? 
Krijg jij een uitnodigingsbrief in de bus? Dan kan je de vragenlijst digitaal invullen met
de persoonlijke code die je in de brief terugvindt. Op papier invullen kan ook: je kan
de vragenlijst gratis terugsturen met bijgevoegde envelop. De papieren vragenlijst zal
je ontvangen bij een herinneringsbrief.
 
Deelnemers worden geselecteerd op basis van leeftijd, geslacht en statistische sector,
zodat we een totaalbeeld krijgen van de gezondheid in onze gemeente. Om de respons
te kunnen opvolgen, krijgt elke deelnemer een persoonlijke code. Statbel selecteerde
deelnemers en wees aan elke deelnemer een code toe. Enkel de codes, niet de
persoonsgegevens (!), worden doorgestuurd naar Sciensano. Wanneer de vragenlijsten
toekomen bij Sciensano, noteert Sciensano de bijgevoegde codes. Sciensano stuurt
vervolgens de codes die niet werden gebruikt naar Statbel. Op die manier kan Statbel
een persoonlijke herinnering sturen aan iedereen die nog niet reageerde. Zodra het
veldwerk stopt, zal Sciensano de codes verwijderen. De resultaten worden dan volledig
anoniem verwerkt. Met de resultaten uit de enquête kunnen we ons gezondheidsbeleid
verder op maat van onze inwoners uitwerken.
 
Wil je meer informatie over de enquête? Heb je hulp nodig bij het digitaal invullen van
de enquête? Aarzel niet en neem contact op met Inge Van Vaerenbergh - dienst
Welzijn & Cultuur, Gezondheid en Preventie (gezondegemeente@affligem.be) of op
het nummer: 053-64 00 45  Link naar de enquête: affligem.sciensano.be

 

21/09/2020

WARM AFFLIGEM

Samen veerkrachtig - boost je veerkracht van 1 tot 10 oktober 2020

Vanaf 1 oktober zetten we 10 dagen lang geestelijke gezondheid in de kijker!
Dit jaar is het een bijzondere editie: al méér dan een half jaar bepaalt COVID-19 ons
dagelijkse leven. De invloed van dit virus op ons mentaal welbevinden is enorm: het
spreekt ieders veerkracht aan!
 
De slogan ‘Samen Veerkrachtig’ is dus méér dan ooit op zijn plaats. Hierbij stellen wij
je graag onze infosessie Slapen kan je leren en onze workshop Samen veerkrachtig
voor.  Meer info hieromtrent? Klik hier: boost je veerkracht - slapen kan je leren (pdf)
 

                        samen veeeerkrachtig

 

17/09/2020

LOKALE ECONOMIE

De AFFLIBON

Alles wat je moet weten over de Afflibon, vind je hier.

afflibon 2020 klein formaat

 

17/09/2020

BESLUITEN GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD

Bekendmaking van de besluiten van de gemeenteraad van 8 september 2020 (PDF).

Bekendmaking van de besluiten van de ocmw-raad van 8 september 2020 (PDF).

 

16/09/2020

BESLUITEN POLITIERAAD

Bekendmaking van de besluiten van de politieraad van 10 september 2020. (PDF)

 

16/09/2020

MILIEU

Grote herfstschoonmaak - zaterdag 14 november 2020

We roepen al onze inwoners op om deel te nemen aan de eerste herfstschoonmaak

van onze mooie gemeente. Al het zwerfvuil moet er die dag aan geloven.

 

Vanaf 8u30 zal de bedeling van grijpers, handschoenen, vuilzakken en een

versnapering voor onderweg plaatsvinden in de Bellekouterhal.

Mondmasker verplicht. Rond de middag ontvangt iedere deelnemer bij deelname

een Afflibon die bij de deelnemende lokale handelaars kan verzilverd worden.

Vooraf inschrijven via milieu@affligem.be of bel naar 053 64 00 12

 

Herfst schoonmaak 2020

 

11/09/2020

MILIEU

Jacht in het GNOP van de ‘Koudenbergbeekvallei’ 

Op onderstaande dagen zullen de jagers van de ‘Jachtgroep Bleiregem’ een drijfjacht
organiseren, het is aangewezen op die dagen GEEN wandeling te plannen in het
natuurgebied. Donderdag 15/10/2020, Vrijdag 20/11/2020, Woensdag 30/12/2020,
Vrijdag 22/01/2021. Bij eventuele problemen kan u de jagers contacteren op
0473/415 435 of 0473/551 975.

 

09/09/2020

OPENBARE WERKEN

Werken begraafplaats Hekelgem

Op dinsdag 22 september en woensdag 23 september 2020 zal een deel van de

paden van de begraafplaats Hekelgem heraangelegd worden in grindgazon. 

De begraafplaats zal dan gesloten worden voor bezoekers.

 

31/08/2020

DAGORDE GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD

8 september 2020

Dagorde gemeenteraad dinsdag 8 september 2020 (PDF)

Dagorde OCMW-raad dinsdag 8 september 2020 (PDF)

 

24/08/2020

POLITIE

Politiebesluit over seizoensarbeiders - 19 augustus 2020

Het huidige politiebesluit over seizoenarbeiders vervangt het besluit van 31 juli 2020.
De aanpassingen zijn er gekomen na overleg met de FOD Werkgelegenheid en
hebben geen gevolgen voor de gemeenten.
Het politiebesluit leest u hier: seizoenarbeid en corona 19 augustus 2020 (PDF).

 

19/08/2020

OPENBARE WERKEN

Aanleg riolering - Kerlemeers

Vanaf 07 september 2020 start aannemer Colpin – De Meester met de aanleg van
riolering in een deel van de Kerlemeers. Door deze werken wordt de Kerlemeers
afgesloten tussen de Horekensstraat tot voorbij Kerlemeers nr. 6.
 
De aannemer zal rechtstreeks met de aangelanden communiceren over de concrete
toegankelijkheid, o.a. de noodzaak voertuigen te parkeren buiten de werkzone.
Het einde van de werken is voorzien, onder voorbehoud van onvoorziene
omstandigheden, ten laatste begin 2021.
 
Verkeershinder
De hinder blijft voornamelijk beperkt tot de Kerlemeers, tussen het kruispunt met de
Horekenstraat en het kruispunt met Burgemeester Wambacqstraat, waar grond en
materialen zullen worden opgeslagen.
 
Wegenwerken brengen altijd hinder met zich mee.
Wij doen er alles aan om de periodevan de werken zo kort mogelijk te houden en de
hinder voor iedereen te beperken.

 

11/08/2020

MILIEU

Captatieverbod Vlaams-Brabant 

Momenteel zijn de waterstanden in de provincie Vlaams-Brabant zo laag dat er een
captatieverbod wordt ingesteld voor de hele provincie Vlaams-Brabant. Dit verbod
geldt niet voor de onbevaarbare waterlopen Dijle en Demer en de bevaarbare
waterlopen (Zenne, Dijle, Demer, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle,
Kanaal Brussel-Rupel).
 
Dit verbod wordt vanaf 6 augustus 2020 voor onbepaalde tijd ingesteld.
Uitzondering op dit verbod is ook het beperkt capteren van water als drinkwater voor
het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor
gewasbeschermingsmiddelen.
 
Met de hittegolf is het voor iedereen belangrijk nu extra spaarzaam te zijn met
water. Meer info vind je op de website van gouverneur De Witte.

 

05/08/2020

SENIOREN

Coronaseniorenkrant

Om met elkaar in contact te blijven, wordt een Coronaseniorenkrant uitgegeven voor
en door senioren. In deze krant wisselen we ontspannende lectuur af met nuttige
informatie op maat van de senior.
 
De senioren die zich abonneerden ontvingen reeds de 2de editie (augustus) van de
Coronaseniorenkrant. Hieronder kan je de digitale Coronaseniorenkranten
terugvinden. Veel leesplezier!
 
 
Heb je toch liever een papieren versie in de brievenbus? Of wil je hem graag in je
mailbox ontvangen? Abonneer je dan op de krant door een mail te sturen naar
senioren@affligem.be of bel naar 053-64 00 00. 
Deze krant wordt enkel tijdens de coronacrisis uitgegeven! 

                            

04/08/2020

MILIEU

Fruitpersactie Affligem & Aalst 2020

Heb je appels of peren uit je eigen boomgaard? 
Kom dan langs met je fruit om het door ‘De Mobiele Fruitpers’ te laten persen tot
heerlijk vers natuurtroebel sap. Er kan gemengd worden met ander fruit: bijvoorbeeld
rode of zwarte bessen, aardbeien, pruimen, rode bieten… 
 
De fruitpersactie is een samenwerking tussen de gemeente Affligem en de stad
Aalst. Alle inwoners kunnen inschrijven, wacht niet te lang want volzet is volzet.
Vroege pluk - Affligem – zaterdag 05 september - grote parking van de Bellekouter.
Late pluk - Aalst – zaterdag 03 oktober – op het openbaar domein aan het Sociaal
Centrum Sint-Jan, Rerum Novarumstraat.
 
Schrijf je tijdig en rechtstreeks in bij ‘De Mobiele Fruitpers’
via info@appelperslerouge.be – telefonisch  0475-26 24 80.
 
Voor meer info klik je hier: Mobile fruitpersactie (pdf)

logo milieuraad 2020logo Lerouge mobiele fruitpers

 

04/0/2020

MILIEU

Klimaatcafé & jongerenklimaatcafé 2020 

UITGESTELD wegens COVID-19.

De gemeente Affligem ondertekende het klimaatengagement van de provincie
Vlaams-Brabant en engageerde zich zo om te werken aan een gemeente met een
beperkte klimaatimpact én die gewapend is tegen de gevolgen van het veranderende
klimaat zoals hittegolven en overstromingen.
 
Affligem wil het probleem gericht en met een lange termijnvisie aanpakken.
Daarom wordt een klimaatbeleidsplan opgemaakt voor de komende 10 jaar.
Hiervoor hebben we de inbreng van zoveel mogelijk inwoners en organisaties nodig.
 
Wil je ook meedenken hoe we onze gemeente klaar maken voor de toekomst?
Heb je een topidee om de CO2-uitstoot naar beneden te halen? Of ben je gewoon
nieuwsgierig naar de ideeën van anderen? 
Kom dan op 01/10/2020 om 20u naar ons klimaatcafé in de Tistaertzaal,
Bellestraat 99 te 1790 Affligem.
 
Hoe jonger je bent, hoe meer je te maken zal krijgen met de gevolgen van
klimaatverandering, daarom willen we zeker ook jouw inbreng horen!
Ben je jonger dan 25? Kom dan zeker naar ons jongerenklimaatcafé op 11/9/2020
om 20u in het Jeugdhuis Avilo, Kerkstraat 82 te 1790 Affligem.
klimaat café 2020

17/07/2020

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER 14/07/2020

Maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus

Het is verplicht voor eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar om een mondmaskers

of elk alternatief in stof dat de mond en neus bedekt te dragen in alle publieke

gedeelten van de gebouwen in eigendom van het lokaal bestuur Affligem.

 

Voor meer info klik je hier: besluit van de burgemeester - 14/07/2020 (pdf)

flyer verplicht mondmasker 2020

 

30/06/2020

MILIEU

Behaag je tuin 2020

De regionale landschappen van Vlaams-Brabant organiseren een samenaankoop

van inheemse gemengde hagen, heggen, houtkanten en hoogstam (fruit) bomen

voor je tuin. Bestel je streekeigen plantgoed online tussen 01 september en 

31 oktober 2020 op www.behaagjetuin.be.

 

Voor meer info klik je hier: behaag je tuin - samenaankoop (pdf)

Behaag je tuin 2020

 

16/06/2020

CULTUUR

Kunstenacademie August De Boeck - inschrijvingen 2020-2021

Laat je talenten groeien! In Kunstenacademie August De Boeck – vestigingsplaats
Affligem kan je terecht voor een artistieke opleiding in muziek, woord en/of beeld. 
 
De online inschrijvingen starten 15 juni 2020 en lopen door tot en met 30 september.
Voor meer info klik je hier: academie voor muziek, woord en beeld
kunstenacademie August De Boeck

 

04/05/2020

GEZONDE GEMEENTE

Mei = tabakstop & strijd tegen baarmoederhalskanker

Affligem is een gezonde gemeente en maakt van gezondheid een prioriteit. 
We leven vandaag in onzekere tijden en onze gezondheid is vandaag de dag meer
dan ooit topprioriteit geworden. Wij proberen jullie zo goed als mogelijk in te lichten
met het laatste coronanieuws.
 
Affligem blijft inzetten op gezondheidsbevordering en ziektepreventie. 
In de maand mei nemen we ‘tabakstop’ en ‘baarmoederhalskanker’ éxtra onder

 

06/01/2020

WARM AFFLIGEM

Meer info omtrent deze activiteiten?

Klik op de afbeelding.

logo warm Affligem

 

24/02/2015

AFFLIGEM CITY APP

Vanaf nu heb je onze mobiele app steeds bij de hand. 

De Affligem City-App is een messenger waarmee je met de locale overheid, handelaars, zorgverstrekkers, verenigingen en vrienden kan communiceren. 
Scan de QR code op je toestel om de app te installeren en mis niets van je favoriete verenigingen en handelaars.

 

QR code Affligem app

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschikbaar voor Iphone en Android.

 

03/08/2020

AFFLIGEM GESPOT  AUGUSTUS - SEPTEMBER 2020

4 cover gespot augustus - september 2020

 

De vorige edities van Affligem gespot vind je via

deze link terug: Affligem gespot 

 

elokket affligem

GEMEENTEBESTUUR AFFLIGEM

Bellestraat 99, 1790 Affligem
T 053/64 00 00 - F 053/68 04 80

info@affligem.be

 

HANDIGE LINKS

Affligem gespot

Atlas der buurtwegen
Afvalophaalkalender en recyclagepark

Bekendmakingen omgevingsvergunning

Evenementenloket

Onlineformulieren

Openingsuren recyclagepark

Openingsuren bibliotheek

Openingsuren gemeentediensten

Openbare locaties

Verkooppunten huisvuilzakken en stickers

Webshop @ffligem

 

MELDPUNTEN

meldpunt defecten aan openbaar domein

meldpunt gemeentelijke website

meldpunt geurhinder
meldpunt taalklachten
meldpunt wegen
meldpunt zwerfvuil
meldpunt sluikstorten
contact

 

NUTTIGE NUMMERS

politiezone TARL   053-65 00 65
wijkpolitie 053-64 00 65
brandweer Asse 02-454 81 17
OCMW 053-64 00 70
wachtdienst apothekers 0903-99 000
wachtdienst artsen 1733
wachtdienst tandartsen 0903-399 69
antigif 070-245 245
bankstop 070-344 344