Nieuws

 

Tot jouw dienst! Op AFSPRAAK

Je bent altijd welkom in het gemeentehuis na afspraak. Dan ben je zeker dat de juiste persoon aanwezig is om je te helpen.

 

Afspraak gemeenteAfspraak sociaal huis

Klik hier voor meer informatie.

 
Heb je hierbij hulp nodig? Bel 053 64 00 01 of mail naar bevolking@affligem.be

 

 

CORONA 

Sportkampen en kinderopvang muziekschool afgelast tijdens de paasvakantie.

Er is wel noodopvang voorzien voor ouders die dat nodig hebben. Lees hier meer.

 

Op dit moment zijn er vier belangrijke vragen. 

 1. Wat zijn die zes gouden regels die we moeten volgen ?
  Klik hier voor het antwoord van de 6 gouden regels.
 2. Hoe zit dat nu met die mondmaskers ? 
  Klik hier voor het antwoord over mondmaskers.
 3. Wat is het verschil tussen contact en nauw contact ? 
  Klik hier voor het antwoord over contacten.
  K
  lik hier voor meer informatie over de gratis app Cornalert.
 4. Wat moet je doen als er een (vermoeden van) besmetting is in jouw buurt ? 
  Klik hier voor het antwoord over isolatie en quarantaine.

 

Angst is niet nodig, maar wees waakzaam. We leven met het virus, leer jezelf dus
het juiste gedrag aan. Zo bescherm je jezelf en de mensen die voor jou belangrijk
zijn. Het bestuur zal maximaal zorgen voor ondersteuning van kwetsbare groepen in
onze gemeente.
 

 

 

22/11/2021

PUBLIEKE INSPRAAK OVER HET MER-PLAN IVM HUISHOUDELIJK EN BEDRIJFSAFVAL

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.
Je kan van 18 oktober 2021 tot en met 16 november 2021 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.
Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren.

 

01/10/2021

BOOST JE VEERKRACHT

De werkgroep Gezondheid en Preventie neemt reeds geruime tijd maatregelen om het mentaal welbevinden van haar inwoners te verbeteren. Tussen 1 en 10 oktober zet Affligem het belang van geestelijke gezondheid en veerkracht éxtra in de kijker.

Dit jaar staan ontmoeting en sociale verbondenheid centraal. Contact met anderen hebben we nodig!
Warme bevredigende contacten laden onze batterijen op. Na al die maanden coronapandemie weten we méér dan ooit dat ‘veerkrachtig zijn’ iets is dat we samen doen!

 

Spreukenfee, Nicole De Konick uit Essene, schreef bij tal van handelaars, op openbare gebouwen, in de verschillende Affligemse scholen, de muziekacademie en niet te vergeten in het woonzorgcentrum een spreuk op de verschillende ramen.

De fijne woordspelingen en deugddoende boodschappen toveren een glimlach of ontroering op het gezicht van voorbijgangers
en doen nadenken over hun mentale gezondheid.

 

20211001_Samenveerkrachtig

 

Meer info: www.samenveerkrachtig.be

 

17/09/2021

VACCINATIECENTRUM

Meer info: https://www.laatjevaccineren.be

 

20210917 derde prik

 

13/09/2021

OPENBAAR ONDERZOEK DIGITALE ATLAS

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. Wil je meer informatie? Neem dan zeker een kijkje op de website van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.

 

13/09/2021

50+ en ZELFSTANDIGE WORDEN

Gratis namiddagsessies over “Starten met een eigen zaak na je vijftigste”

 

20210913 50+ ondernemen

Ben je 50+ en kriebelt het om zelfstandige te worden? Je bent niet alleen! Alsmaar meer mensen kiezen om op oudere leeftijd een eigen zaak te beginnen.

Maar bij het opstarten van een zaak is een grondige voorbereiding en goede informatie essentieel!

 

Daarom organiseert Integraal VZW (Liantis Ondernemen50+) op 4 locaties in Vlaanderen (Brugge, Gentbrugge, Herentals, Sint-Niklaas) een 3-delige namiddagreeks, waar je de kans krijgt praktische kennis op te doen over de belangrijkste zaken die bij de opstart van een zelfstandig beroep om de hoek komen kijken. De sessies gaan eind november/begin december 2021 van start.

 

Deelnemen is kosteloos. Inschrijven vooraf wel verplicht.

Droom je als vijftigplusser van een nieuwe zelfstandigencarrière? Schrijf dan vandaag in!

Meer informatie over het programma en inschrijven:www.ondernemern50plus.com  (aanbod “Start 50+”)

 

13/09/2021

 

WORD JIJ VOOGD VAN ...

De toestroom aan vluchtelingen in ons land, stijgt ook de vraag naar voogden voor de niet-begeleide kinderen. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, kortgenoemd NBMV, zijn jongeren van vreemde herkomst die in België aankomen zonder hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

 

Als voogd maak je het verschil voor deze kwetsbare kinderen en jongeren in nood. Je zal als voogd de minderjarige namelijk bijstaan in alle administratieve en juridische aspecten van zijn/haar leven in België. Hoewel je de minderjarige van nabij zal begeleiden, is het niet de bedoeling dat je hem/haar bij je thuis laat verblijven

Meer infomatie vind je in deze oproep tot kandidaten (pdf)

 

26/08/2021

BEKENDMAKING PUBLICATIES

Alle publicaties zijn vanaf nu handiger en gebundeld te raadplegen in de raadpleegomgeving via onderstaande link.

https://affligem-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving

 

Deze raapleegomgeving omvat publicaties van:

 • het college van burgemeester en schepenen (CBS)
 • het vast bureau (VB)
 • de gemeenteraad (GR)
 • de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)
 • het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)
 • de burgemeesterbesluiten

 

Heb je informatie nodig? Raadpleeg de kalender of de zoekfunctie.

Voor hulp of extra informatie? Neem contact op met info@affligem.be.

 

04/08/2021

LANGESTRAAT - EENRICHTINGSVERKEER - OP BEPAALDE UREN

In de Langestraat, wegvak tussen de Boekhoutstraat en de Terlindenstraat, wordt het verkeer éénrichtingsstraat.

Deze maatregel is van kracht op weekdagen tussen 08.00 en 09.00 uur en tussen 15.00 en 16.00 uur. Op woensdagmiddag tussen 11.30 en 12.30 uur.

 

Met uitzondering van fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, is het voor ieder bestuurder verboden te rijden in de Langestraat, wegvak tussen de Boekhoutstraat en de Terlindenstraat, in de richting van de Boekhoutstraat. 

 

Deze maatregel wordt gesignaleerd middels variabele verkeersborden C1 en F19. Het verkeersbord C31 met blauw onderbord (weergave uren van toepassing) alsook aangevuld met het onderbord M5, worden geplaatst in de Terlindenstraat en in de Bosstraat. 

 

2021 08 04 langestraat éénrichting

 

04/08/2021

TOEGANKELIJKHEIDSREGELING

Voor de natuurgebieden Nieuw Molenbeek-West en Okeibeek WI, op grondgebied van de gemeente Affligem werd door het agentschap voor Natuur en Bos een toegankelijkheidsregeling opgemaakt. Hierin wordt de toegankelijkheid voor bezoekers omschreven. Het dossier digitaal inkijken kan op https://www.natuurenbos.be/toegankelijkheid/toegankelijkheidsregelingen-in-publieke-consultatie

 

Gedurende de periode van 29/07/2021 tot en met 30/08/2021 kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden ingediend:

Via mail: aves.vbr.anb@vlaanderen.be

Via post: Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen (AVES), Diestsepoort 6 bus 75 te 3000 LEUVEN

 

03/08/2021

PROEFOPSTELLING ONDERBREKEN VERKEER BOONHOF, BUR WAMBACQSTRAAT EN KERLEMEERS

Het gemeentebestuur streeft er naar om de mobiliteit in Affligem zo te organiseren dat het verkeer een zo vlot mogelijke doorstroming kent en dat tegelijk de bewoners en de zwakke weggebruikers in hun buurt een aangenaam en veilig gevoel ervaren. Oplossingen om beide mogelijk te maken liggen niet altijd voor het grijpen.

Recent werden de Burgemeester Wambacqstraat, de Kerlemeers, het Klein Kapelleveld en de Horekenstraat heringericht of opgefrist. Eén van de bezorgdheden daar is de vraag hoe we het verkeer naar de snelweg kanaliseren en de achterliggende wijken en buurten vrijwaren van dat doorgaand verkeer. Het gemeentebestuur heeft daarom beslist om een (kleine) ingreep in te voeren die toch een groot verschil zal maken; namelijk een knip ter hoogte van Boonhof, Burgemeester Wambacqstraat en de Kerlemeers.
Het zal dus niet langer mogelijk zijn om met gemotoriseerd vervoer van in de wijk Boonhof naar de Burgemeester Wambacqstraat en de Kerlemeers te rijden. Trage weggebruikers zullen wel nog deze doorsteek kunnen maken. Voorlopig blijft in beide straten het tweerichtingsverkeer van kracht. Deze ingreep moet in de wijk Boonhof, de Burgemeester Wambacqstraat en de Kerlemeers wat meer rust brengen. We voorzien een testmoment vanaf begin augustus tot en met 31/12/2021.
Bovendien stelde het gemeentebestuur een studiebureau aan om samen met de bewoners de mobiliteit in Essene beter te organiseren. We plannen een informatiemoment half september, hierover volgt later meer nieuws.

 

03/08/2021

JE BENT JONG EN JE KAN HEEL WAT AAN! 

Ben je zeker dat ook je vriend(inn)en dat kunnen? Heel zeker? Want behoorlijk wat jongeren voelen zich niet zo goed in hun vel. Gelukkig is er Warme William. En www.NOKNOK.be.

Met 4 knaltips:

2021 08 21 www.noknok.be/knaltips

Er zijn 8 pijlers om veerkracht van jongeren te versterken:
1. Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren.
2. Moedig een warme, ondersteunende opvoeding aan.
3. Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling.
4. Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving.

5. Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid.

6. Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving.

7. Zorg dat kinderen en jongeren gemakkelijk de weg naar hulp vinden.

8. Betrek kinderen en jongeren bij het beleid.

 

Veerkrachttest en interactieve oefeningen: www.noknok.be

Knaltips: https://www.noknok.be/knaltips

 

26/07/2021

OPNAME VAN STRAATBEELDEN AFFLIGEM 

CycloMedia gaat straatbeelden opnemen van Affligem.

 

De gemeente Affligem deed een aankoop van 360°-beelden van het gemeentelijke openbaar domein.
Deze beelden zullen opgenomen worden van augustus 2021 tot oktober 2021.

 

Dergelijke beelden brengen het volledige openbare domein van de gemeente digitaal in beeld. Hierdoor moeten gemeenten veel minder op het terrein aanwezig zijn voor bijvoorbeeld concrete opmetingen.

 

Meer informatie via de aankondiging van Cyclomedia of op de dienst Openbare Werken.

 

26/07/2021

EMOTIONELE EN ADMINISTRATIEVE STEUN: OVERSTROMINGEN

De dienst Slachtofferhulp van het CAW biedt emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie voor mensen die getroffen zijn door de overstromingen van juli 2021. Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht. Wil je meer weten? Raadpleeg het persbericht van de dienst CAW.

 

 

08/07/2021

KUNSTENACADEMIE

Laat je talenten groeien in de kunstenacademie!

Klik op de affiche voor mee info.

Muziekschool

 

08/07/2021

E-LOKET - 1722

1722 e-loket opstart

 

02/07/2021

WANDELEN MET WARME WILLIAM

Wandel deze zomer door het Affligemse platteland met Warme William!

Download de route en trek erop uit met het hele gezin voor een interactieve wandeling van 4 of 6 km.

 

Wandeling Warme William 2021

 

30/06/2021

CIS, GENDER, TRANS, PAN!

Euh, … watte?   

Dat is de titel waarmee Seppe Frans en Senne Croonen ons enkele basisbegrippen willen verduidelijken. Zo zijn we meteen mee want als je niet weet waarover je het hebt, kan je beter zwijgen, toch?

 

2021 06 Idahot term

 

29/06/2021

LANDSCHAPSWEDSTRIJD - EREMBALD-KRAVAAL

Project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ een Landschapswedstrijd waarbij projectpartners op zoek gaan naar kleinschalige projecten die de leefomgeving versterken op vlak van natuur en landschap in de regio Aalst, Affligem, Asse en Opwijk. Het doel is om kleine initiatieven, die vaak moeilijk of geen subsidies ontvangen, toch een financieel duwtje in de rug te geven. Inwoners of verenigingen kunnen hun projectidee indienen tot en met 31 oktober 2021 en maken kans op een budget tot € 3.000 om dat idee te realiseren.

Wedstrijd erembald kravaal 2021

Meer info, het wedstrijdreglement en het deelnameformulier zijn te vinden via www.erembaldkravaal.be.

 

05/05/2021

SENIOREN

Coronaseniorenkrant

Om met elkaar in contact te blijven, wordt een Coronaseniorenkrant uitgegeven voor
en door senioren. In deze krant wisselen we ontspannende lectuur af met nuttige
informatie op maat van de senior.
 
De senioren die zich abonneerden ontvingen reeds de 5de editie (mei) van de
Coronaseniorenkrant. Hieronder kan je alle digitale Coronaseniorenkranten
terugvinden. Veel leesplezier!
 
 
Heb je toch liever een papieren versie in de brievenbus? Of wil je hem graag in je
mailbox ontvangen? Abonneer je dan op de krant door een mail te sturen naar
senioren@affligem.be of bel naar 053-64 00 00. 
 
Deze krant wordt enkel tijdens de coronacrisis uitgegeven!   

 

 

 

08/01/2021

MILIEU - ILVA

DifTar-ophaling – Huisvuil en GFT  

Affligem start in juni 2021 met gewogen diftar. 
 
Wat is gewogen diftar? 
Dit betekent dat je je restfractie zal moeten aanbieden in een container en niet langer
in gele zakken en dat je afval (restfractie en GFT) gewogen zal worden. Je betaalt
dan per kilogram afval die je aanbiedt.
 
Het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal op die manier op een eerlijke en duurzame
manier worden toegepast. Hoe meer kilogram afval iemand produceert, hoe meer je
moet betalen. Wie afval voorkomt en goed sorteert, zal dus minder betalen dan wie
geen inspanning levert. Fair en eenvoudig! 
 
Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Dit is een moeilijke benaming voor
iets eenvoudigs: afhankelijk van het type afval betaal je een ander tarief. En hoe
minder recycleerbaar, hoe duurder het is. 

 

Heb je nog bijkomende vragen?
Bel naar ILvA op het gratis diftarnummer 0800 98 002.
Het volledige artikel lees je hier: Diftar ophaling Affligem (PDF)

     DifTar-ophaling huisvuil en gft

 

 

24/11/2020

OCMW - SOCIALE DIENST

Inloopmomenten

De sociale dienst van Affligem heeft tijdens de Corona pandemie 2 inloopmomenten

per week namelijk: dinsdag van 14 uur tot 16 uur en donderdag van 9 uur tot 12 uur.

 

 

24/02/2015

AFFLIGEM CITY APP

Vanaf nu heb je onze mobiele app steeds bij de hand. 

De Affligem City-App is een messenger waarmee je met de locale overheid, handelaars, zorgverstrekkers, verenigingen en vrienden kan communiceren. 
Scan de QR code op je toestel om de app te installeren en mis niets van je favoriete verenigingen en handelaars.

 

QR code Affligem app

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschikbaar voor Iphone en Android.

 

elokket affligem

GEMEENTEBESTUUR AFFLIGEM

Bellestraat 99, 1790 Affligem
T 053/64 00 00 - F 053/68 04 80

info@affligem.be

 

HANDIGE LINKS

Affligem gespot

Atlas der buurtwegen
Afvalophaalkalender en recyclagepark

Bekendmakingen omgevingsvergunning

Evenementenloket

Onlineformulieren

Openingsuren recyclagepark

Openingsuren bibliotheek

Openingsuren gemeentediensten

Openbare locaties

Webshop @ffligem

 

MELDPUNTEN

meldpunt defecten aan openbaar domein

meldpunt gemeentelijke website

meldpunt geurhinder
meldpunt taalklachten
meldpunt wegen
meldpunt zwerfvuil
meldpunt sluikstorten
contact

 

NUTTIGE NUMMERS

politiezone TARL   053-65 00 65
wijkpolitie 053-64 00 65
brandweer Asse 02-454 81 17
OCMW 053-64 00 70
wachtdienst apothekers 0903-99 000
wachtdienst artsen 1733
wachtdienst tandartsen 0903-399 69

wachtdienst dierenartsen

weekend en feestdagen

0471-79 45 63
antigif 070-245 245
bankstop 070-344 344   
IlVA 053-83 88 48