Pieter_Geens_Banner

Nieuws

Tot jouw dienst! Op AFSPRAAK

 

 

 

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEDIENSTEN

NOVEMBER 2020

    - zondag 01 november

    - maandag 02 november

    - woensdag 11 november

 

DECEMBER 2020

    - donderdagnamiddag 24 december

    - vrijdag 25 december

    - donderdagnamiddag 31 december

 

JANUARI 2021

    - vrijdag 1 januari 

 

CORONA 

Op dit moment zijn er vier belangrijke vragen. 

 1. Wat zijn die zes gouden regels die we moeten volgen ?
  Klik hier voor het antwoord van de 6 gouden regels.
 2. Hoe zit dat nu met die mondmaskers ? 
  Klik hier voor het antwoord over mondmaskers.
 3. Wat is het verschil tussen contact en nauw contact ? 
  Klik hier voor het antwoord over contacten.
  K
  lik hier voor meer informatie over de gratis app Cornalert.
 4. Wat moet je doen als er een (vermoeden van) besmetting is in jouw buurt ? 
  Klik hier voor het antwoord over isolatie en quarantaine.

 

Angst is niet nodig, maar wees waakzaam. We leven met het virus, leer jezelf dus
het juiste gedrag aan. Zo bescherm je jezelf en de mensen die voor jou belangrijk
zijn. Het bestuur zal maximaal zorgen voor ondersteuning van kwetsbare groepen in
onze gemeente.
 
 

 

23/11/2020

BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN VLAAMS-BRABANT

Verbod op vuurwerk en verbranding in openlucht

Het afsteken van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen, het oplaten van wens-

of feestballonnen, kerstboomverbrandingen of vuren in open lucht en het gebruik van

pyrotechnische artikelen allerhande is zowel op privaat als publiek domein verboden

vanaf 20 november 2020 tot en met zondag 17 januari 2021.

Het volledige besluit lees je hier: verbod op vuurwerk (PDF)

 

23/11/2020

MILIEU

Politiebesluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant

Het besluit van 5 augustus 2020 op het verbod om water te capteren wordt

opgeheven voor het hele grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.

Het volledige besluit lees je hier: opheffingsbesluit captatieverbod (PDF).

 

19/11/2020

BESLUITEN GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD

Bekendmaking van de besluiten van de gemeenteraad van 10 november 2020 (PDF)

Bekendmaking van de besluiten van de ocmw-raad van 10 november 2020 (PDF).

 

17/11/2020

DIERENWELZIJN

Vogelgriep

Ook bij onze gevederde dieren houdt een virus huis... 

Sinds 15 november zijn particuliere houders van pluimvee en vogels verplicht om

hun dieren af te schermen of op te hokken. Zo zorgen de eigenaars er voor dat ze

niet in contact kunnen komen met wilde vogels die het virus verspreiden.

Meer informatie vind je in dit persbericht en op deze pagina.

 

Voor de consument is er geen enkel risico. Je kan dus nog steeds in alle veiligheid

eieren en pluimvee eten. Lees hier welke wettelijke basis er is voor deze maatregel.

 

10/11/2020

GEMEENTERAAD EN RMW

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van

10 november 2020 via streaming.

Als gevolg van de verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
in te dijken wordt de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van
dinsdag 10 november 2020 digitaal georganiseerd.
 
De volledige zitting kan je volgen via livestreaming. Via deze link kan je het openbaar
gedeelte van de zitting integraal volgen: https://youtu.be/_GdO0Zartlo

 

10/11/2020

OPENBARE WERKEN

Hakhoutbeheer

De komende maanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit
langs de gewestwegen en autosnelwegen. Dan verloopt de sapstroom trager en zijn
de bomen minder kwetsbaar. Dit lijkt voor veel mensen een drastische maatregel,
maar het is een meerwaarde voor de natuur.
 
Hakhoutbeheer zorgt voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een
verrijking van het ecosysteem. Daarnaast draagt het ook bij tot de veiligheid doordat
er vermeden wordt dat gevaarlijke bomen op de weg terecht kunnen komen.
 
Meer informatie over waar en wanneer het hakhoutbeheer zal gebeuren staat op de

 

03/11/2020

MILIEU

Recyclageparken blijven open – Afvalinzameling gaat door

De ILvA-recyclageparken blijven de komende dagen open volgens de normale
openingsuren. Ook de afvalinzameling zal doorgaan volgens de afvalkalender.
ILvA zal deze aanpak wel dagelijks evalueren. 
 
De recyclageparken bevinden zich buiten, zodat er voldoende afstand bewaard kan
worden. We vragen de bezoekers wel om de algemene voorzorgsmaatregelen te
respecteren, zoals het verplicht dragen van een mondmasker en het beperken van
het aantal bezoekers. 
 
Het is dus onnodig om snel nog een bezoek aan het recyclagepark te organiseren,
aangezien de parken toegankelijk blijven. Indien een bezoek aan het recyclagepark
kan uitgesteld worden, blijven we wel aanraden om dit te doen. Alleen zo beperken
we samen het risico op besmetting van onze medewerkers en bezoekers. 
 
Wat de inzameling aan huis betreft, wil ILvA de dienstverlening zo goed mogelijk
organiseren, maar deze aanpak zal dagelijks geëvalueerd worden op basis van de
beschikbaarheid van het personeel. Indien nodig, heeft ILvA een plan rond de
prioritaire aanpak van de verschillende afvalfracties. 
 
Hou de communicatiekanalen van ILvA goed in de gaten, zodat je op de hoogte blijft
van eventuele wijzigingen. www.ilva.be
 

30/10/2020

DAGORDE GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD

10 november 2020

Dagorde gemeenteraad dinsdag 10 november 2020 + toegevoegd punt (PDF)

Dagorde OCMW-raad dinsdag 10 november 2020 (PDF)

 

08/10/2020

OPENBARE WERKEN

Vanaf 1 november 2020 moeten aansluitingen op de riolering worden aangevraagd
bij Farys. De huidige link van het e-loket op onze website zal je automatisch
doorverwijzen naar de aanvraagprocedure bij Farys. De aansluitingstaks bedraagt
vanaf 1 november 2020 1.500 euro per wooneenheid.
 

25/09/2020

MILIEU

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Water is onmisbaar in ons dagelijkse leven. Daarom plannen wij het beheer ervan

zorgvuldig. We doen het samen met jou. Neem deel aan het openbaar onderzoek

en geef mee vorm aan de uitvoering van het waterbeleid.

 

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kan je jouw mening geven over

de plannen voor een verbetering van het grondwater, oppervlaktewater en voor de

bescherming tegen overstromingen en droogte. Alle informatie over de 

stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022 - 2027 lees je hier:

    -    www.volvanwater.be

    -    Stroomgebiedbeheerplannen (PDF)

    -    Folder: plannen voor het waterbeleid maken we samen (PDF)

 

22/09/2020

GEZONDE GEMEENTE

Gezondheidsenquête 2020

Samen met het wetenschappelijk instituut Sciensano en Logo Zenneland voert
Affligem (zoals vele andere steden en gemeenten) een lokale gezondheidsenquête
uit. Hiervoor worden in de periode september, oktober, november en december 1.500
inwoners willekeurig geselecteerd. 
 
De enquête bevat uiteenlopende vragen over je gezondheid. Zo worden onder
andere vragen gesteld over lichaamsbeweging, alcohol- en tabaksgebruik,
voedingsgewoonten en geestelijke gezondheid. Je deelname is vrijwillig. Je
antwoorden worden strikt vertrouwelijk verwerkt: de antwoorden worden enkel
gebruikt om algemene resultaten te berekenen.
 
Geselecteerd voor de gezondheidsenquête? 
Krijg jij een uitnodigingsbrief in de bus? Dan kan je de vragenlijst digitaal invullen met
de persoonlijke code die je in de brief terugvindt. Op papier invullen kan ook: je kan
de vragenlijst gratis terugsturen met bijgevoegde envelop. De papieren vragenlijst zal
je ontvangen bij een herinneringsbrief.
 
Deelnemers worden geselecteerd op basis van leeftijd, geslacht en statistische sector,
zodat we een totaalbeeld krijgen van de gezondheid in onze gemeente. Om de respons
te kunnen opvolgen, krijgt elke deelnemer een persoonlijke code. Statbel selecteerde
deelnemers en wees aan elke deelnemer een code toe. Enkel de codes, niet de
persoonsgegevens (!), worden doorgestuurd naar Sciensano. Wanneer de vragenlijsten
toekomen bij Sciensano, noteert Sciensano de bijgevoegde codes. Sciensano stuurt
vervolgens de codes die niet werden gebruikt naar Statbel. Op die manier kan Statbel
een persoonlijke herinnering sturen aan iedereen die nog niet reageerde. Zodra het
veldwerk stopt, zal Sciensano de codes verwijderen. De resultaten worden dan volledig
anoniem verwerkt. Met de resultaten uit de enquête kunnen we ons gezondheidsbeleid
verder op maat van onze inwoners uitwerken.
 
Wil je meer informatie over de enquête? Heb je hulp nodig bij het digitaal invullen van
de enquête? Aarzel niet en neem contact op met Inge Van Vaerenbergh - dienst
Welzijn & Cultuur, Gezondheid en Preventie (gezondegemeente@affligem.be) of op
het nummer: 053-64 00 45  Link naar de enquête: affligem.sciensano.be

 

17/09/2020

LOKALE ECONOMIE

De AFFLIBON

Alles wat je moet weten over de Afflibon, vind je hier.

afflibon 2020 klein formaat

 

16/09/2020

BESLUITEN POLITIERAAD

Bekendmaking van de besluiten van de politieraad van 10 september 2020. (PDF)

 

11/09/2020

MILIEU

Jacht in het GNOP van de ‘Koudenbergbeekvallei’ 

Op onderstaande dagen zullen de jagers van de ‘Jachtgroep Bleiregem’ een drijfjacht
organiseren, het is aangewezen op die dagen GEEN wandeling te plannen in het
natuurgebied. Donderdag 15/10/2020, Vrijdag 20/11/2020, Woensdag 30/12/2020,
Vrijdag 22/01/2021. Bij eventuele problemen kan u de jagers contacteren op
0473/415 435 of 0473/551 975.

 

19/08/2020

OPENBARE WERKEN

Aanleg riolering - Kerlemeers

Vanaf 07 september 2020 start aannemer Colpin – De Meester met de aanleg van
riolering in een deel van de Kerlemeers. Door deze werken wordt de Kerlemeers
afgesloten tussen de Horekensstraat tot voorbij Kerlemeers nr. 6.
 
De aannemer zal rechtstreeks met de aangelanden communiceren over de concrete
toegankelijkheid, o.a. de noodzaak voertuigen te parkeren buiten de werkzone.
Het einde van de werken is voorzien, onder voorbehoud van onvoorziene
omstandigheden, ten laatste begin 2021.
 
Verkeershinder
De hinder blijft voornamelijk beperkt tot de Kerlemeers, tussen het kruispunt met de
Horekenstraat en het kruispunt met Burgemeester Wambacqstraat, waar grond en
materialen zullen worden opgeslagen.
 
Wegenwerken brengen altijd hinder met zich mee.
Wij doen er alles aan om de periodevan de werken zo kort mogelijk te houden en de
hinder voor iedereen te beperken.

 

05/08/2020

SENIOREN

Coronaseniorenkrant

Om met elkaar in contact te blijven, wordt een Coronaseniorenkrant uitgegeven voor
en door senioren. In deze krant wisselen we ontspannende lectuur af met nuttige
informatie op maat van de senior.
 
De senioren die zich abonneerden ontvingen reeds de 2de editie (augustus) van de
Coronaseniorenkrant. Hieronder kan je de digitale Coronaseniorenkranten
terugvinden. Veel leesplezier!
 
 
Heb je toch liever een papieren versie in de brievenbus? Of wil je hem graag in je
mailbox ontvangen? Abonneer je dan op de krant door een mail te sturen naar
senioren@affligem.be of bel naar 053-64 00 00. 
Deze krant wordt enkel tijdens de coronacrisis uitgegeven!                 
 

17/07/2020

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER 14/07/2020

Maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus

Het is verplicht voor eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar om een mondmaskers

of elk alternatief in stof dat de mond en neus bedekt te dragen in alle publieke

gedeelten van de gebouwen in eigendom van het lokaal bestuur Affligem.

 

Voor meer info klik je hier: besluit van de burgemeester - 14/07/2020 (pdf)

flyer verplicht mondmasker 2020

 

06/01/2020

WARM AFFLIGEM

Meer info omtrent deze activiteiten?

Klik op de afbeelding.

logo warm Affligem

 

24/02/2015

AFFLIGEM CITY APP

Vanaf nu heb je onze mobiele app steeds bij de hand. 

De Affligem City-App is een messenger waarmee je met de locale overheid, handelaars, zorgverstrekkers, verenigingen en vrienden kan communiceren. 
Scan de QR code op je toestel om de app te installeren en mis niets van je favoriete verenigingen en handelaars.

 

QR code Affligem app

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschikbaar voor Iphone en Android.

 

06/10/2020

AFFLIGEM GESPOT OKTOBER - NOVEMBER 2020

 

5 cover gespot oktober - november 2020

 

De vorige edities van Affligem gespot vind je via

deze link terug: Affligem gespot 

 

elokket affligem

GEMEENTEBESTUUR AFFLIGEM

Bellestraat 99, 1790 Affligem
T 053/64 00 00 - F 053/68 04 80

info@affligem.be

 

HANDIGE LINKS

Affligem gespot

Atlas der buurtwegen
Afvalophaalkalender en recyclagepark

Bekendmakingen omgevingsvergunning

Evenementenloket

Onlineformulieren

Openingsuren recyclagepark

Openingsuren bibliotheek

Openingsuren gemeentediensten

Openbare locaties

Verkooppunten huisvuilzakken en stickers

Webshop @ffligem

 

MELDPUNTEN

meldpunt defecten aan openbaar domein

meldpunt gemeentelijke website

meldpunt geurhinder
meldpunt taalklachten
meldpunt wegen
meldpunt zwerfvuil
meldpunt sluikstorten
contact

 

NUTTIGE NUMMERS

politiezone TARL   053-65 00 65
wijkpolitie 053-64 00 65
brandweer Asse 02-454 81 17
OCMW 053-64 00 70
wachtdienst apothekers 0903-99 000
wachtdienst artsen 1733
wachtdienst tandartsen 0903-399 69

wachtdienst dierenartsen

weekend en feestdagen

0471-79 45 63
antigif 070-245 245
bankstop 070-344 344