Pieter_Geens_Banner_Bellemolen

Nieuws

Tot jouw dienst! Op AFSPRAAK

 

 

 

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEDIENSTEN

JANUARI 2021

    - vrijdag 1 januari 

 

APRIL 2021

    - maandag 5 april

CORONA 

Op dit moment zijn er vier belangrijke vragen. 

 1. Wat zijn die zes gouden regels die we moeten volgen ?
  Klik hier voor het antwoord van de 6 gouden regels.
 2. Hoe zit dat nu met die mondmaskers ? 
  Klik hier voor het antwoord over mondmaskers.
 3. Wat is het verschil tussen contact en nauw contact ? 
  Klik hier voor het antwoord over contacten.
  K
  lik hier voor meer informatie over de gratis app Cornalert.
 4. Wat moet je doen als er een (vermoeden van) besmetting is in jouw buurt ? 
  Klik hier voor het antwoord over isolatie en quarantaine.

 

Angst is niet nodig, maar wees waakzaam. We leven met het virus, leer jezelf dus
het juiste gedrag aan. Zo bescherm je jezelf en de mensen die voor jou belangrijk
zijn. Het bestuur zal maximaal zorgen voor ondersteuning van kwetsbare groepen in
onze gemeente.
 
 

 

27/01/2021

MOBILITEIT

Hinder door werken aan de brug over de E40 weekend 5 februari

Het Agentschap Wegen en Verkeer is gestart aan de bouw van een brug over de E40
in Affligem. Voor deze bouw zullen zij tijdens de nacht van vrijdag 5 februari op
februari van 23 uur tot 7 uur de E40 moeten afsluiten in beide rijrichtingen
tussen het op- en afrittencomplex in Aalst en de R0 in Groot-Bijgaarden.
Vanaf zaterdagochtend tot zondagavond zal er nog aanzienlijke hinder zijn door
inname van 1 à 2 rijstroken.
 
Tijdens de eerste nacht zullen de stalen liggers op de nieuwe landhoofden gelegd
worden. Vervolgens hebben we nog de inname van rijstroken nodig om oa.
breedplaten op de liggers te leggen (1e laag van het brugdek), bekistingen en
tijdelijke leuningen te monteren en valbeveiliging op te hangen. 
 
De afsluiting zal gebeuren, in beide rijrichtingen, tussen Groot-Bijgaarden (R0), en
de E40 in Aalst. Komende van de R0 en vanuit Brussel centrum zal de aansluiting
met de E40 richting Gent volledig afgesloten worden. Komende vanuit Gent zal al
het verkeer de E40 moeten verlaten in Aalst. De parking in Groot-Bijgaarden
(Texaco) zal onbereikbaar zijn. Het complex E40 in Ternat wordt volledig afgesloten,
met uitzondering van de oprit richting Brussel en het complex E40 in Affligem wordt
ook volledig afgesloten, met uitzondering van de oprit richting Gent.
 
Lokaal voorzien wij een omleiding via N45 & N28 Aalst Ninove - N8 Ninove Dilbeek
(en omgekeerd). Hierbij zal het onderliggend wegennet op en rond deze lokale
omleiding bijgevolg zwaarder belast worden. De oprit van Ternat richting Gent zal
lokaal omgeleid worden richting de oprit in Aalst. De oprit van Affligem richting
Brussel zal omgeleid worden via E40 Aalst, om dan de lokale omleiding te volgen via
de N8 naar Ninove en Dilbeek. Meer info lees je hier: https://wegenenverkeer.be

 

27/01/2021

WONEN

Online infoavond provinciaal groepsaanbod Klimaatpunt

Woon je in Halle-Vilvoorde en wil je graag meer weten over duurzaam wonen en
(ver)bouwen? Dan is het de moeite waard om de digitale infoavond van Energiehuis
3Wplus en Klimaatpunt op donderdag 25 februari 2021 te volgen.
 
Deze infoavond is voor alle inwoners van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde.
Tijdens de infoavond komen volgende onderwerpen aanbod:
    - het provinciaal groepsaanbod van zonnepanelen, dak- en zoldervloerisolatie,
       spouwmuurisolatie, hoogrendementsbeglazing en warmtepompen
    - de werking van het Energiehuis, onder meer op gebied van premies en leningen
    - wat is BENOveren (beter renoveren) en wat houdt een BENOvatietraject in?
 
Hoe inschrijven?

 

        2021 01 27 digitale infoavond van Energiehuis 3Wplus

 

27/01/2021

WONEN

Online infosessie en opleiding isoleren met kalkhennep

Wil je graag kennismaken met kalkhennep als duurzaam en natuurlijk
isolatiemateriaal? Wil je meer te weten komen over de eigenschappen, voordelen en
bouwtoepassingen? Volg dan een gratis online infosessie met uitleg door een expert
van Woonder! Er zijn zowel sessies voor particulieren als voor bouwprofessionals.
    - Vrijdag 05 februari – 16u00: infosessie professionelen
    - Woensdag 10 februari – 20u00: infosessie particulieren
    - Vrijdag 26 februari –  16u00:  infosessie professionelen
    - Woensdag 03 maart – 20u00:  infosessie particulieren
 

Meer info lees je in dit artikel: Isoleren met kalkhennep (PDF)

 

26/01/2021

BESLUITEN GEMEENTERAAD EN RMW

Bekendmaking van de besluiten van de gemeenteraad van 19 januari 2021 (PDF)

Bekendmaking van de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 januari 2021 (PDF)

 

26/01/2021

BEVOLKING

Loting cijfers voor lijst gezworenen assisenhof

Vandaag lootte burgemeester Walter De Donder, bijgestaan door schepenen
Tim Herzeel en Herman Steppe, de cijfers voor de opmaak van de voorlopige lijst
van gezworenen. Het getal 64 kwam uit de bus. Wat wil dit zeggen?
Lees er hier meer over: lijst van gezworenen assisenhof (pdf)
 

            Loting voor de lijst van gezworenen voor een assisenhof

 

26/01/2021

MILIEU

Aanleg van een vismigratieloop rond de Bellemolen 

Vissen die momenteel de Bellebeek vanuit de Dender optrekken zitten geblokkeerd
aan de Bellemolen. Verder stroomopwaarts trekken is niet mogelijk door het grote
verval van het water aan de watermolen.
 
Om dit op te lossen wordt momenteel een vispassage aangelegd rondom de
Bellemolen in Ternat. De vispassage wordt voorzien door het verbinden van de
Bellebeek met de Bosbeek op- en afwaarts de molen. Hierdoor ontstaat een lange
(meanderende) nevengeul van ongeveer 2 km die als vispassage kan dienen.
 
De aanpassingen aan de Bosbeek zelf zijn minimaal (lokaal een verdieping en lichte
verbreding). Voor de aansluiting opwaarts dient een kleine 400m nieuwe loop te
worden aangelegd. Afwaarts wordt de monding van de Bosbeek verlegd via een
nieuw aan te leggen meander naar de dubbele koker in de Bellebeek onder de N208.
De Bellebeek zelf wordt langs de rechterzijde van de koker geleid, de vismigratieloop
naar de linkerkoker. Tussen de Bellebeek en de aansluitingsgracht wordt een lage
tussenwand voorzien die bij hoge waterstanden in beide richtingen kan overstorten.
 
Op die manier blijven de twee kokers nog steeds beschikbaar voor de afvoer van de
Bellebeek. De bestaande koker in de Lombeekstraat die door de vismigratieloop
wordt gekruisd dient te worden vervangen door een ruimere koker; verder dient een
betonnen instroomkunstwerk te worden voorzien en enkele veeovergangen te
worden vernieuwd. Op basis van bestortingen van ruwe breuksteen en grind worden
ook een aantal paairiffles voorzien. 
Meer info vind je hier: https://bellebeek.riviercontract.be

 

26/01/2021

DIERENWELZIJN

Vogelgriep

Ook bij onze gevederde dieren houdt een virus huis... 

Sinds 15 november zijn particuliere houders van pluimvee en vogels verplicht om

hun dieren af te schermen of op te hokken. Zo zorgen de eigenaars er voor dat ze

niet in contact kunnen komen met wilde vogels die het virus verspreiden.

Meer informatie vind je in dit persbericht en op deze pagina.

 

Voor de consument is er geen enkel risico. Je kan dus nog steeds in alle veiligheid

eieren en pluimvee eten. Lees hier welke wettelijke basis er is voor deze maatregel.

De meest recente gevallen vind je hier.

 

22/01/2021

MOBILITEIT

Burgerparticipatie regionaal mobiliteitsplan - enquête

Vorige maand werd de burgerparticipatie gestart rond het regionaal mobiliteitsplan.
We ontvingen al heel wat reactie maar doen hierbij graag een tweede en laatste
oproep om de enquête in te vullen zodat we met zo veel mogelijk gegevens aan de
slag kunnen en tot een gedragen mobiliteitsplan komen.
 
De vervoerregio maakt een visie voor de middellange (2030) en lange termijn (2050)
over de mobiliteit in de Vlaamse Rand. Een krachtige visie komt maar tot stand door
de inzichten van velen. Daarom horen we graag jullie ideeën voor de Vlaamse Rand.
 
Graag ontvangen we jullie bijdrage uiterlijk 31/01/2020. De input die we hiermee
verzamelen, vormt de basis om de ambities en doelstellingen scherp te stellen
binnen onze regio. Alvast bedankt voor jullie deelname! Samen schrijven we een
mooi verhaal voor de vervoerregio Vlaamse Rand! Jullie kunnen deelnemen door
de QR-code in te scannen of via deze link: Enquête regionaal mobiliteitsplan
 

                                    QR-code enquête regionaal mobiliteitsplan 22/01/2021

 

21/01/2021

BEGRAAFPLAATSEN AFFLIGEM

AFFLIGEM ZET DRONE IN OM BEGRAAFPLAATSEN DIGITAAL TE INVENTARISEREN

In de week van 25 januari 2021 zal je boven de verschillende begraafplaatsen
mogelijk een drone zien vliegen. Als het weer het toelaat zullen de drie
begraafplaatsen in Affligem volgende week in beeld gebracht worden.
 
Alle beeldgegevens zullen worden gekoppeld aan een bestaand, digitaal geografisch
informatiesysteem dat enkel de gemeente gebruikt. Personen worden niet
herkenbaar in beeld gebracht. De gemeente opteert voor een volledig digitale
aanpak van het begraafplaatsenbeheer en streeft zo naar efficiëntie. Dit impliceert
ook een betere dienstverlening naar de burger. 
 
Vragen?
Bij vragen kan je contact opnemen met de dienst Wonen op het nummer
053-64 00 16 of via mail wonen@affligem.be

Het volledige persbericht lees je hier: digitaliseren begraafplaatsen Affligem (pdf)

 

19/01/2021

VACATURE

JURIST (M/V)

Het Lokaal Bestuur (Ocmw) van Affligem werft aan:
JURIST (M/V) - 1 voltijdse functie - niveau A5a-A5b - statutair 
 
Interesse? Meer info lees je hier: Vacature lokaal bestuur Affligem
Je kandidatuur stellen kan tot en met vrijdag 26 februari 2021.

 

11/01/2021

SPORT

INSCHRIJVINGEN SPORTKAMPEN 2021

De start van de inschrijvingen voor de sportkampen 2021 wordt met TWEE WEKEN
OPGESCHOVEN naar dinsdag 26 januari om 18 uur. Onze Bellekouterhal staat op
de lijst van mogelijke vaccinatiecentra en we wachten die info af om ouders meteen
te laten inschrijven voor een eventueel aangepast aanbod. 
Vragen? Je kan ons mailen op sport@affligem.be

 

08/01/2021

DAGORDE GEMEENTERAAD EN RMW

19 januari 2021

Dagorde gemeenteraad dinsdag 19 januari 2021 (PDF)

Dagorde raad voor maatschappelijk welzijn dinsdag 19 januari 2021 (PDF)

 

08/01/2021

GEMEENTERAAD EN RMW

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van

19 januari 2021 digitaal

Als gevolg van de verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
in te dijken wordt de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van
dinsdag 19 januari 2021 digitaal georganiseerd.
 
De zitting kan je volgen via livestreaming vanaf 20 uur. Via deze link kan je het
openbaar gedeelte van de zitting integraal volgen: https://youtu.be/cumn_0zRYUM

 

08/01/2021

MILIEU - ILVA

DifTar-ophaling – Huisvuil en GFT  

Affligem start in juni 2021 met gewogen diftar. 
 
Wat is gewogen diftar? 
Dit betekent dat je je restfractie zal moeten aanbieden in een container en niet langer
in gele zakken en dat je afval (restfractie en GFT) gewogen zal worden. Je betaalt
dan per kilogram afval die je aanbiedt.
 
Het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal op die manier op een eerlijke en duurzame
manier worden toegepast. Hoe meer kilogram afval iemand produceert, hoe meer je
moet betalen. Wie afval voorkomt en goed sorteert, zal dus minder betalen dan wie
geen inspanning levert. Fair en eenvoudig! 
 
Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Dit is een moeilijke benaming voor
iets eenvoudigs: afhankelijk van het type afval betaal je een ander tarief. En hoe
minder recycleerbaar, hoe duurder het is. 

 

Heb je nog bijkomende vragen?
Bel naar ILvA op het gratis diftarnummer 0800 98 002.
Het volledige artikel lees je hier: Diftar ophaling Affligem (PDF)

     DifTar-ophaling huisvuil en gft

 

18/12/2020

SENIOREN

De leden van de werkgroep Lokaal Sociaal Beleid Senioren, leden van de
Seniorenraad Affligem en enkel vrijwilligers zijn druk in de weer met de bedeling van
de seniorengidsen. Iedere Affligemse senior (vanaf de leeftijd van 60 jaar) ontvangt
een exemplaar van de nieuwe seniorengids in de brievenbus. Vóór 23 december zal
iedereen zijn gids ontvangen hebben.
De nieuwe seniorengids lees je hier: seniorengids 2021 (PDF)
 
Heb je geen seniorengids ontvangen? 
Laat ons dit weten via senioren@affligem.be - 053-64 00 45 of kom een seniorengids
ophalen aan het onthaal van het OCMW of aan het onthaal van het gemeentehuis. 

 

15/12/2020

BESLUITEN POLITIERAAD

Bekendmaking van de besluiten van de politieraad van 10 december 2020. (PDF)

Politiebegroting 2021 (PDF)

 

08/12/2020

OPENBARE WERKEN

Ruimingswerken in het Denderbekken

In de periode van 1 december 2020 tot 15 maart 2021 zullen oppervlakkige
ruimingswerken uitgevoerd worden aan de waterlopen die de provincie beheert.
 
De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste
materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten
en dergelijke die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen
kunnen veroorzaken. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen
slibverwijdering uit de bodem. Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van
ruimingswerken in het Denderbekken.
 
In Affligem wordt gewerkt aan volgende waterlopen of waterloopvakken: Bosbeek,
Kerlemeersgracht, Okeibeek, Geerbeek, Koudenbergbeek, Maaimeersbeek,
Mansbroekgracht en de Weimeersgracht.
 
De aangelanden zijn verplicht om doorgang te verlenen aan de personen (inclusief
het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de
personeelsleden van het bestuur. Eventuele klachten en/of verzoeken over de
uitvoering van deze werken kan je melden door een mail te sturen naar

 

01/12/2020

LOKALE ECONOMIE

De AFFLIBON - verlenging geldigheidsdatum

De Afflibonnen die je in oktober kreeg zijn door de 2de  lockdown periode verlengd

tot en met 31 maart 2021. 

 

afflibon 2020 klein formaat

Alles wat je moet weten over de Afflibon, vind je hier.

 

24/11/2020

OCMW - SOCIALE DIENST

Inloopmomenten

De sociale dienst van Affligem heeft tijdens de Corona pandemie 2 inloopmomenten

per week namelijk: dinsdag van 14 uur tot 16 uur en donderdag van 9 uur tot 12 uur.

 

10/11/2020

OPENBARE WERKEN

Hakhoutbeheer

De komende maanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit
langs de gewestwegen en autosnelwegen. Dan verloopt de sapstroom trager en zijn
de bomen minder kwetsbaar. Dit lijkt voor veel mensen een drastische maatregel,
maar het is een meerwaarde voor de natuur.
 
Hakhoutbeheer zorgt voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een
verrijking van het ecosysteem. Daarnaast draagt het ook bij tot de veiligheid doordat
er vermeden wordt dat gevaarlijke bomen op de weg terecht kunnen komen.
 
Meer informatie over waar en wanneer het hakhoutbeheer zal gebeuren staat op de
 

25/09/2020

MILIEU

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Water is onmisbaar in ons dagelijkse leven. Daarom plannen wij het beheer ervan

zorgvuldig. We doen het samen met jou. Neem deel aan het openbaar onderzoek

en geef mee vorm aan de uitvoering van het waterbeleid.

 

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kan je jouw mening geven over

de plannen voor een verbetering van het grondwater, oppervlaktewater en voor de

bescherming tegen overstromingen en droogte. Alle informatie over de 

stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022 - 2027 lees je hier:

    -    www.volvanwater.be

    -    Stroomgebiedbeheerplannen (PDF)

    -    Folder: plannen voor het waterbeleid maken we samen (PDF)

 

17/09/2020

LOKALE ECONOMIE

De AFFLIBON

Alles wat je moet weten over de Afflibon, vind je hier.

afflibon 2020 klein formaat

 

19/08/2020

OPENBARE WERKEN

Aanleg riolering - Kerlemeers

Vanaf 07 september 2020 start aannemer Colpin – De Meester met de aanleg van
riolering in een deel van de Kerlemeers. Door deze werken wordt de Kerlemeers
afgesloten tussen de Horekensstraat tot voorbij Kerlemeers nr. 6.
 
De aannemer zal rechtstreeks met de aangelanden communiceren over de concrete
toegankelijkheid, o.a. de noodzaak voertuigen te parkeren buiten de werkzone.
Het einde van de werken is voorzien, onder voorbehoud van onvoorziene
omstandigheden, ten laatste begin 2021.
 
Verkeershinder
De hinder blijft voornamelijk beperkt tot de Kerlemeers, tussen het kruispunt met de
Horekenstraat en het kruispunt met Burgemeester Wambacqstraat, waar grond en
materialen zullen worden opgeslagen.
 
Wegenwerken brengen altijd hinder met zich mee.
Wij doen er alles aan om de periodevan de werken zo kort mogelijk te houden en de
hinder voor iedereen te beperken.

 

05/08/2020

SENIOREN

Coronaseniorenkrant

Om met elkaar in contact te blijven, wordt een Coronaseniorenkrant uitgegeven voor
en door senioren. In deze krant wisselen we ontspannende lectuur af met nuttige
informatie op maat van de senior.
 
De senioren die zich abonneerden ontvingen reeds de 2de editie (augustus) van de
Coronaseniorenkrant. Hieronder kan je de digitale Coronaseniorenkranten
terugvinden. Veel leesplezier!
 
 
Heb je toch liever een papieren versie in de brievenbus? Of wil je hem graag in je
mailbox ontvangen? Abonneer je dan op de krant door een mail te sturen naar
senioren@affligem.be of bel naar 053-64 00 00. 
Deze krant wordt enkel tijdens de coronacrisis uitgegeven!                 
 

06/01/2020

WARM AFFLIGEM

Meer info omtrent deze activiteiten?

Klik op de afbeelding.

logo warm Affligem

 

24/02/2015

AFFLIGEM CITY APP

Vanaf nu heb je onze mobiele app steeds bij de hand. 

De Affligem City-App is een messenger waarmee je met de locale overheid, handelaars, zorgverstrekkers, verenigingen en vrienden kan communiceren. 
Scan de QR code op je toestel om de app te installeren en mis niets van je favoriete verenigingen en handelaars.

 

QR code Affligem app

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschikbaar voor Iphone en Android.

 

04/01/2021

AFFLIGEM GESPOT JANUARI - FEBRUARI 2021

 

voorblad gespot 1 jan - feb 2021

 

De vorige edities van Affligem gespot vind je via

deze link terug: Affligem gespot 

 

elokket affligem

GEMEENTEBESTUUR AFFLIGEM

Bellestraat 99, 1790 Affligem
T 053/64 00 00 - F 053/68 04 80

info@affligem.be

 

HANDIGE LINKS

Affligem gespot

Atlas der buurtwegen
Afvalophaalkalender en recyclagepark

Bekendmakingen omgevingsvergunning

Evenementenloket

Onlineformulieren

Openingsuren recyclagepark

Openingsuren bibliotheek

Openingsuren gemeentediensten

Openbare locaties

Verkooppunten huisvuilzakken en stickers

Webshop @ffligem

 

MELDPUNTEN

meldpunt defecten aan openbaar domein

meldpunt gemeentelijke website

meldpunt geurhinder
meldpunt taalklachten
meldpunt wegen
meldpunt zwerfvuil
meldpunt sluikstorten
contact

 

NUTTIGE NUMMERS

politiezone TARL   053-65 00 65
wijkpolitie 053-64 00 65
brandweer Asse 02-454 81 17
OCMW 053-64 00 70
wachtdienst apothekers 0903-99 000
wachtdienst artsen 1733
wachtdienst tandartsen 0903-399 69

wachtdienst dierenartsen

weekend en feestdagen

0471-79 45 63
antigif 070-245 245
bankstop 070-344 344