Meldpunt woonproblemen

Huurdiscriminatie

Ben je op de huurmarkt gediscrimineerd, of ben je getuige van discriminatie?
Vanaf 1 januari 2021 kan je bij het Wooninfopunt van jouw gemeente terecht voor het
melden van discriminatie op de private huurmarkt. De woonconsulent zal je informeren
over jouw mogelijkheden en je, indien gewenst, ondersteunen bij het melden van de
discriminatie bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. 
 
Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke
kansen bevordert. De medewerkers van Unia informeren je over jouw rechten en
zoeken samen naar een oplossing.
 

Melding huurdiscriminatie

 

Woningkwaliteit

Omdat iedereen recht heeft op een goede woning, moet iedere woning in Vlaanderen
voldoen aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen: basiscomfort bieden, veilig en
gezond zijn.
 
Vermoed je als huurder of verhuurder dat er problemen zijn met betrekking tot de
kwaliteit van jouw woning, dan kan je dit ook nog steeds melden bij het Wooninfopunt.
 

Melding woningkwaliteit

 

Leegstand en verwaarlozing

Heb je een pand opgemerkt dat al lang leegstaat, of aan het verkommeren is?
Je kan bij het Wooninfopunt ook terecht voor een melding van een leegstaand en/of
verwaarloosd pand. Door leegstaande en/of verwaarloosde panden te signaleren help
je als burger actief bij het verbeteren van de woonkwaliteit in de buurt.
 

Melding leegstand en/of verwaarlozing

 

Wooninfopunt Affligem

Dienst Wonen
Bellestraat 99, 1790 Affligem
T: 053-64 00 16