Energieprestatieregelgeving

 

Zoals in alle Europese landen moet iedere bouwer en verbouwer ook in Vlaanderen aandacht schenken aan energiebesparende maatregelen in de woning.
De Vlaamse overheid wil in het kader van het behalen van de Kyoto-doelstelling energiezuinig bouwen en verbouwen sterk stimuleren. En ze wil tegelijkertijd benadrukken dat ze gezonde en comfortabele woningen belangrijk vindt.
In een nieuwbouwwoning zal een minimale en gecontroleerde ventilatie nodig zijn.

Jouw voordelen bij een energiezuinige woning:

  • een jaarlijkse besparing door een lagere energiefactuur;
  • een gezonde woning met meer comfort, voor u en uw medebewoners;
  • een energiezuinige woning;
  • een woning met een meerwaarde op de verkoop- en verhuurmarkt;
  • een beter leefmilieu als ieder zijn steentje bijdraagt om minder energie te verbruiken.

 

De extra kosten voor de thermische isolatie en de verwarmingsinstallatie zijn beperkt. Er zijn weinig investeringen die zo snel terugverdiend kunnen worden.
Een woning wordt gemiddeld dertig jaar bewoond zonder dat er werkzaamheden worden uitgevoerd die een impact hebben op de energiezuinigheid van het gebouw.
De olieprijzen swingen steeds meer de pan uit. Ze stegen tussen eind 2003 en midden 2005 met ongeveer 40 %. We stellen vast dat ook na midden 2005 de prijsstijging verdergaat. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. We denken dan ook dat het energiezuinig bouwen en verbouwen de boodschap is voor nu en voor de toekomst.


De investering op het vlak van thermische isolatie en energieprestatie is terugverdiend in een vijftal jaar. Dat betekent dat u, als bouwer of verbouwer, nog ruim 25 jaar financieel voordeel haalt uit uw energiezuinige woning. Hoe meer de energieprijzen stijgen, hoe sneller u de investeringen terugverdient en hoe groter het financiële voordeel in de toekomst.
Investeren in een gezonde binnenomgeving door middel van een minimale, gecontroleerde ventilatie loont voor de gezondheid van u en uw medebewoners.
Daarna is er zuivere winst voor u en uw portemonnee.


Meer informatie over de nieuwe regelgeving:

  • de praktische gids voor bouwers en verbouwers over de energieprestatieregelgeving kan besteld worden op energie@vlaanderen.be; je kunt hier ook een informatiefolder aanvragen;
  • je kunt surfen naar http://www.vlaanderen.be/energiesparen onder de rubriek energieprestatieregelgeving
  • de praktische gids voor bouwers en verbouwers over de energieprestatieregelgeving ligt ook ter beschikking op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente of in de plaatselijke bibliotheek.