Gratis energiescan voor bepaalde

doelgroepen

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.
Door een eenvoudige inspectie van het gebouw komt u te weten hoe u energie kunt besparen. Bijvoorbeeld door te isoleren. U krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of uw huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelenuitvoeren.
Voor wie is een energiescan gratis?

  • Behoor je tot één van de hierna vermelde doelgroepen? Laat dan nu je huis gratis en volledig vrijblijvend doorlichten door een energiescanner (energieadviseur).
  • Je bent een beschermde klant en geniet het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit.
  • Er werd een verzoek ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC) tot afsluiting van je gas- en/of elektriciteitslevering.
  • Je hebt een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit.
  • Je behoort tot de doelgroep van meest behoeftigen van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE).
  • Je bent huurder bij een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor.
     

U kunt uw aanvraag ook online indienen.