Duurzaam bouwen

Verstrenging EPB-regelgeving

affligem duurzaam bouwen

 

Sinds 01/01/2010 moeten alle stedenbouwkundige aanvragen voldoen aan strengere eisen in het kader van de EPB-regelgeving. Het E-peil mag nu nog maximaal E80 bedragen in plaats van E100.

Hierdoor wijzigen ook de voorwaarden voor de premies te bekomen bij Eandis.Om in aanmerking te komen voor de E-peilpremie voor een nieuwbouwwoning, moet de bouwaanvraag vanaf 01/01/2010 tot 31/12/2011 een E-peil van 60 of lager hebben. Voor bouwaanvragen van 01/01/2012 tot en met 31/2012 mag het E-peil maximaal 50 bedragen.
Voor meer informatie kun je steeds terecht op volgende websites: www.bouwenenwonen.be of www.premiezoeker.be of neem contact op met de woonconsulente in het gemeentehuis.