Provinciale aanpassingspremie (ouderen

en personen met een handicap)

affligem duurzaam bouwen

 

Wordt jouw woning bewoond door minstens één gezinslid dat ouder is dan 60 jaar of een handicap heeft, dan kun je genieten van een premie voor de aanpassing van uw woning.

De woning moet gelegen zijn in Vlaams-Brabant, mag GEEN ongezonde, onverbeterbare woning zijn en mag maar een maximum, niet - geïndexeerd, kadastraal inkomen hebben van 1.700 euro.

Meer info: http://www.vlaamsbrabant.be/wonen  of neem contact op met de woonconsulente in het gemeentehuis.