Sociaal telefoontarief

 

affligem duurzaam bouwen

 

Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief dat sinds 1 juli 2005 door elke telefoonoperator moet worden toegekend aan een aantal categorieën van personen:

  • personen ouder dan 65 jaar die alleen wonen of samenwonen met één of meerdere
  • personen van minstens 60 jaar oud;
  • personen ouder dan 18 jaar met een handicap van minstens 66% die alleen wonen of samenwonen (met ten hoogste 2 personen, hetzij met bloed – of aanverwanten van de eerste of de tweede graad);
  • personen die een leefloon ontvangen;
  • gehoorgestoorden of personen bij wie een laryngectomie is uitgevoerd;
  • militaire oorlogsblinden.

Binnen hetzelfde gezin mag er ook niet meer dan één sociaal telefoontarief zijn. Het bruto jaarlijks gezinsinkomen van personen ouder dan 65 jaar en personen met een handicap mag niet hoger zijn dan de grensbedragen bepaald in de regeling van verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg (vroegere WIGW’s, OMNIO…)

Aanvragen dienen te gebeuren bij uw telecommunicatieoperator (Belgacom, Telenet, Mobistar…)

of bij het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie).

 

Meer informatie:

 

    OCMW Affligem

    Sociale Dienst

    Katrien Van Nieuwenborgh

    Bellestraat 101, 1790 Affligem

    T: 053/66 00 77

    katrien.vannieuwenborgh@ocmw.affligem.be

    BIPT

    Elipse Building, Gebouw C

    Koning Albert-II-laan 35

    1030 Brussel

    T: 02/226 88 88