GRB-projecten te Affligem

 

Daar gaan ze: fluo jasje aan, driepikkel voor de voeten, walkie-talkie in de hand, turend door een soort verrekijker en aanwijzingen gevend aan een collega in dezelfde outfit. Landmeters aan het werk, heb je ze al gezien? Zo niet krijgt je nu de kans want vanaf augustus zal een batterij aan landmeters het grondgebied van onze gemeente platlopen. In augustus 2009 wordt namelijk het startsein gegeven voor de aanmaak van een Grootschalig Referentie Bestand (GRB) over het grondgebied van Affligem. Dit is een zeer nauwkeurige kaart die voor heel Vlaanderen wordt aangemaakt.

 

Het GRB is een initiatief van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen dat een gebiedsdekkende kartering van Vlaanderen wil bewerkstelligen. De financiering van dit project wordt voor de helft gedragen door het Vlaamse Gewest en voor de helft door de nutmaatschappijen (Belgacom, Netmanagement, …). Deze kartering wordt projectgewijs uitgevoerd per gemeente of stad. Het eindresultaat zal binnen onze gemeentelijke diensten zijn nut bewijzen. Het bestand kan bijvoorbeeld gebruikt worden in het kader van het plannen- en vergunningsregister, het intekenen van BPA’s en verkavelingplannen, het beheren van het eigen patrimonium, groenvoorzieningen, verkeerssignalisatie, informatievoorziening naar de bevolking. Voor de nutsbedrijven kan het GRB gebruikt worden voor ondermeer leidingregistratie. Dit alles kan bijdragen tot een hogere efficiëntie binnen de gemeentelijke werking en een betere dienstverlening naar onze burgers. De uitvoering van de opdracht gebeurt door de firma Aquaterra nv. Gedurende ongeveer anderhalf jaar zullen landmeters regelmatig opmetingen uitvoeren.

Het openbaar domein zal nauwkeurig opgemeten worden net als bepaalde voorgevels. Ongeruste bewoners kunnen de landmeters altijd vragen om zich te identificeren. De landmeters moeten een attest kunnen voorleggen dat aantoont dat ze metingen uitvoeren voor het GRB. De landmeters van het AGIV, die op het terrein controlemetingen zullen uitvoeren, beschikken over een persoonlijke badge. Met de aanmaak van het GRB bouwen we samen met het Vlaamse Gewest verder aan een betere dienstverlening naar de bevolking. Meer informatie over het GRB kan je steeds vinden op de website van het AGIV (www.agiv.be, alles over GRB).